Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 30 september 2016

Dagtekst van Vrijdag 30 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 30 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Het gevoel van broederlijkheid: een bewustzijn van onze universaliteit 

"De mens wordt gekenmerkt door het feit dat hij een bewustzijn heeft, maar hij is zich slechts ten volle bewust, wanneer zijn gevoeligheid voor begrippen als collectiviteit en universaliteit in hem wakker wordt. Dit vermogen stelt hem zozeer in staat om binnen te gaan in de ziel en het hart van de anderen dat, wanneer hij hen doet lijden, hij zelf de pijn voelt die hij hun berokkent. Hij voelt en begrijpt dat hij alles wat hij anderen aandoet, zowel het goede als het kwade, in feite zichzelf aandoet.

Ogenschijnlijk lijkt ieder mens geïsoleerd, gescheiden van de anderen; maar in werkelijkheid is een deel van hem verbonden met de collectiviteit en leeft dit deel in alle schepselen, in heel de kosmos. Is dit collectieve bewustzijn in jou ontwaakt, in je relaties met de anderen, dan voel je dat je gedachten, je gevoelens, je woorden, je daden, dat alles naar je terugkeert als een echo. Want je wezen heeft zich uitgestrekt tot het gehele universum en is een collectieve entiteit geworden. En het is net deze bewustzijnstoestand die men kan aanduiden als gevoel van broederlijkheid."