Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 23 september 2016

Dagtekst van Vrijdag 23 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 23 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De herfst - overeenkomst met het menselijk bestaan

"Ieder jaar op 22 september komt de zon in het sterrenbeeld van de Weegschaal, en luidt op die manier een nieuwe periode in. Het is herfst, de tijd van de rijpe vruchten die men verzamelt; en de granen worden gesorteerd om gegeten te worden ofwel om bewaard te worden om later opnieuw gezaaid te worden, opdat de cyclus opnieuw zou kunnen beginnen. Maar dit werk van scheiding, van schifting, dat in de natuur plaatsvindt, heeft niet alleen betrekking op de plantengroei: het heeft ook betrekking op het menselijk wezen. Want de herfst is het moment van de scheiding, waarover Hermes Trismegistos spreekt in de smaragden Tafel: ‘U zult het subtiele van het grove scheiden met grote vaardigheid’, dat wil zeggen met veel zorg. Het subtiele van het grove scheiden betekent het spirituele van het materiële scheiden. En daarom weet de Ingewijde, die met zijn geest deelneemt aan dit werk van heel de natuur, dat het ogenblik is aangebroken om de duistere materie, die nog in hem overbleef, te laten sterven om het ware leven te bevrijden.

En zoals de vrucht gescheiden wordt van de boom, zoals de pit of het graan gescheiden wordt van de vrucht, zal de ziel op een dag gescheiden worden van het lichaam. Het lichaam is de envelop van de ziel, en de ziel is het graan dat boven in de Hemel gezaaid wordt. De dag waarop de vrucht van de mens rijp is, valt zij niet opnieuw op de aarde, zoals het zaad van een plant, maar stijgt zij op naar de Hemel."