Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 2 september 2016

Dagtekst van Vrijdag 2 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 2 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Gevaar - het is aan ons het te herkennen

"Zolang we op aarde zijn, zullen we alle uitingen van het kwaad moeten trotseren; het is nutteloos te proberen het kwaad uit te roeien, dat zal ons niet lukken en het is ook niet aan ons om dat te doen. Onze taak is het waakzaam te zijn en onszelf te versterken. Als er booswichten zijn, als er kwade geesten zijn, is het omdat de Schepper hun bestaan aanvaardt en dat dienen ook wij te doen. Zij hebben het recht te proberen ons kwaad te doen en wij hebben niet alleen het recht maar ook de plicht onszelf te beschermen. Als we onszelf niet beschermen en hun slachtoffer worden, hebben we dat alleen aan onszelf te wijten.

Je zult zeggen: ‘Maar als ik mij aan God toevertrouw, als ik van Hem hou, zal Hij mij beschermen.’ Nee, als je niet kunt onderscheiden waar het kwaad vandaan kan komen om beschutting te zoeken, zal zelfs je liefde voor God je niet redden. God zal tegen je zeggen: ‘Hou je van mij? Dat is prima, maar waarom wil je dat Ik al het werk doe?’ Noch je liefde, noch al je goede kwaliteiten kunnen je beschermen als je niet tenminste geleerd hebt je ogen te openen, om te onderkennen waar het gevaar vandaan komt."