De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 2 september 2016

Dagtekst van Vrijdag 2 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 2 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Gevaar - het is aan ons het te herkennen

"Zolang we op aarde zijn, zullen we alle uitingen van het kwaad moeten trotseren; het is nutteloos te proberen het kwaad uit te roeien, dat zal ons niet lukken en het is ook niet aan ons om dat te doen. Onze taak is het waakzaam te zijn en onszelf te versterken. Als er booswichten zijn, als er kwade geesten zijn, is het omdat de Schepper hun bestaan aanvaardt en dat dienen ook wij te doen. Zij hebben het recht te proberen ons kwaad te doen en wij hebben niet alleen het recht maar ook de plicht onszelf te beschermen. Als we onszelf niet beschermen en hun slachtoffer worden, hebben we dat alleen aan onszelf te wijten.

Je zult zeggen: ‘Maar als ik mij aan God toevertrouw, als ik van Hem hou, zal Hij mij beschermen.’ Nee, als je niet kunt onderscheiden waar het kwaad vandaan kan komen om beschutting te zoeken, zal zelfs je liefde voor God je niet redden. God zal tegen je zeggen: ‘Hou je van mij? Dat is prima, maar waarom wil je dat Ik al het werk doe?’ Noch je liefde, noch al je goede kwaliteiten kunnen je beschermen als je niet tenminste geleerd hebt je ogen te openen, om te onderkennen waar het gevaar vandaan komt."