Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 26 september 2016

Dagtekst van Maandag 26 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 26 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Materie - in haar afdalen om haar te verlevendigen

"De spiritualiteit bestaat er niet in de materie te minachten, maar in haar af te dalen om haar te verlevendigen, te organiseren. En onder ‘materie’, moet je eveneens het fysieke lichaam verstaan. Als wij het verwaarlozen onder het voorwendsel dat we ons aan de edele functies van het verstand, de ziel en de geest wijden, zullen ook deze functies geleidelijk aan verzwakken. 

Je mag het fysieke lichaam niet aan zijn lot overlaten als een verlaten huis, dat uiteindelijk enkel nog dient als schuilplaats voor insecten en nachtvogels. Integendeel, de eigenaar ervan moet er zich vaak op toeleggen het schoon te maken, het te onderhouden, het soepeler en levendiger te maken. Afdalen in de materie met dit voornemen is nooit een val. Daarin bevindt zich juist het onderscheid dat je moet maken tussen een afdaling en een val. Afdalen in de materie is één ding, zich erin laten vallen een ander. Wij moeten in de materie afdalen om haar te bezielen, te verlichten, om van ons lichaam de woonplaats van de levende God te maken."