Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 12 september 2016

Dagtekst van Maandag 12 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 12 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Gods hulp - we vinden haar in ons

"Wanneer zij beproevingen moeten doorstaan, wanneer zij lijden, stellen de gelovigen zich de meeste vragen over God, over zijn bestaan, over zijn wil… En vooral of Hij hen zal komen helpen? Velen klagen dat zij geen antwoord noch hulp ontvangen. Waarom? Omdat ze zich deze vragen stellen alsof God een wezen is dat geheel buiten hen bestaat. Wanneer ze zullen begrijpen dat God in hen woont, en wanneer ze tijdens al hun ontberingen erin zullen volharden om met Hem verbonden te blijven, zullen ze zich geleid, verlicht en gesteund voelen.

Wie lijdt, voelt zich vaak erg eenzaam, door iedereen verlaten. Waarom moet hij dan ook nog door verwaarlozing en onwetendheid de enige hulp, de enige echte troost, verliezen die hij kan ontvangen? Die hulp, die troost bevinden zich in de aanwezigheid van God in hem. Wanneer hij bidt, richt hij zich niet alleen tot de Schepper van hemel en aarde, een Wezen dat zo hoog boven ons verheven is dat wij het zelfs niet kunnen bevatten, maar ook tot een macht die in hem woont, en waarmee hij nooit het contact mag verliezen."