De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 29 september 2016

Dagtekst van Donderdag 29 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 29 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

De aartsengel Mikhaël - zijn feest aan het begin van de herfst

"In het Oude Testament is Mikhaël de aartsengel die aan het hoofd van de hemelse legers alle overwinningen behaalt. En in het Nieuwe Testament, met name in de Openbaring, is hij degene die aan het einde der tijden de draak zal verslaan.

Er wordt ook gezegd dat, toen Mozes stierf, de duivel zich van zijn lichaam meester wilde maken, en dat het de aartsengel Mikhaël was die tegen hem opstond om het hem afhandig te maken. Talrijke schilderijen en iconen geven de aartsengel weer met een weegschaal in de hand, waarbij hij de daden van de mensen na hun overlijden weegt: op de ene schaal liggen de slechte daden opgetast, op de andere de goede. Intussen staat de duivel klaar om de mens naar zijn helse rijk mee te slepen, en hij is woedend en tandenknarst als hij ziet hoe Mikhaël aan de schaal een laatste goede daad toevoegt, die de balans naar de kant van het goede en het heil laat doorslaan.

Het feest van Sint-Michaël staat in het teken van de weegschaal, aan het begin van de herfst. De herfst is het seizoen van de oogst: men verzamelt de vruchten, gooit weg wat rot is en bewaart wat gezond is. Net als bij de bomen, zei Jezus, herken je de mensen aan hun vruchten. In zekere zin kunnen we zeggen, dat elke oogst een oordeel is."