Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 29 september 2016

Dagtekst van Donderdag 29 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 29 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

De aartsengel Mikhaël - zijn feest aan het begin van de herfst

"In het Oude Testament is Mikhaël de aartsengel die aan het hoofd van de hemelse legers alle overwinningen behaalt. En in het Nieuwe Testament, met name in de Openbaring, is hij degene die aan het einde der tijden de draak zal verslaan.

Er wordt ook gezegd dat, toen Mozes stierf, de duivel zich van zijn lichaam meester wilde maken, en dat het de aartsengel Mikhaël was die tegen hem opstond om het hem afhandig te maken. Talrijke schilderijen en iconen geven de aartsengel weer met een weegschaal in de hand, waarbij hij de daden van de mensen na hun overlijden weegt: op de ene schaal liggen de slechte daden opgetast, op de andere de goede. Intussen staat de duivel klaar om de mens naar zijn helse rijk mee te slepen, en hij is woedend en tandenknarst als hij ziet hoe Mikhaël aan de schaal een laatste goede daad toevoegt, die de balans naar de kant van het goede en het heil laat doorslaan.

Het feest van Sint-Michaël staat in het teken van de weegschaal, aan het begin van de herfst. De herfst is het seizoen van de oogst: men verzamelt de vruchten, gooit weg wat rot is en bewaart wat gezond is. Net als bij de bomen, zei Jezus, herken je de mensen aan hun vruchten. In zekere zin kunnen we zeggen, dat elke oogst een oordeel is."