Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 6 september 2016

Dagtekst van Dinsdag 6 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 6 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Palmboom en sleedoorn –

"Er is gezegd in de Psalmen :’De rechtvaardigen bloeien als een palmboom’. Dit is een prachtig beeld, maar hoe kunnen we het interpreteren?

De palmboom is een boom die groeit in het zand van de woestijn. Op die plaatsen brandt de zon ongenadig en is het water uitermate zeldzaam. Toch zegt de palmboom tot zichzelf: ‘Ik zal tonen waartoe ik in staat ben in de slechtste omstandigheden’, en hij geeft dadels, die meer suiker bevatten en zoeter zijn dan welke andere vrucht ook. De palmboom is dus een alchemist: hij transformeert zand in suiker. Een struik als de sleedoorn daarentegen brengt slechts bittere, oneetbare vruchten voort, zelfs al wordt hij in een zeer rijke bodem geplant, wordt hij goed begoten en gedijt hij in een gunstig klimaat.

Hoeveel mensen gelijken op een sleedoorn! Zij genieten van de beste omstandigheden, maar zij slagen er niet in deze te benutten. En niet alleen brengen zij niets voort, maar zij zijn ook altijd bezig met te klagen dat hun iets ontbreekt. Zij hebben geen benul van de rijkdommen die zich in hen bevinden en hoe zij deze kunnen gebruiken. Het zou beter zijn dat zij mediteren over het beeld van de palmboom die er in de slechtste omstandigheden in slaagt om heerlijke vruchten te geven."