Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 27 september 2016

Dagtekst van Dinsdag 27 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 27 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

De liefde - een cirkel die je voortdurend moet uitbreiden

"Wanneer men een gezin wenst te stichten, is men verplicht inspanningen te doen om uit zijn schulp te komen, om zich open te stellen voor de ander, man of vrouw, en later voor de kinderen. Alleen is het een vergissing van de mensen dat zij niet begrepen hebben dat zij deze cirkel van het gezin of de familie nog verder moeten vergroten, dat zij hun liefde moeten uitbreiden tot andere schepselen, tot heel het universum. Dat is de reden waarom zij nog niet gelukkig zijn, zelfs niet met hun gezin en hun vrienden.

Het geluk bestaat erin niet stil te staan bij één wezen, of twee, of tien, of honderd… maar lief te hebben tot in het oneindige. Ga dus door met het liefhebben van degenen die je reeds liefhebt, maar breidt de cirkel van je liefde nog uit, om dezelfde uitwisselingen te hebben met alle hogere schepselen: de engelen, de aartsengelen, de hemelse hiërarchieën, God. Je familie en je vrienden zullen erdoor verrijkt, versterkt, veredeld en gezuiverd worden, dankzij al deze sublieme toestanden die je zult voeden in je hart en in je ziel."