Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 20 september 2016

Dagtekst van Dinsdag 20 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 20 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De lichtende geesten - hen uitnodigen om van ons bezit te nemen

"Waarom zou je je beperken tot de ontmoetingen die je hebt op het fysieke vlak met andere mensen? Er zijn zoveel andere wezens die je kunt ontmoeten en waarmee je in relatie kunt treden. Iedere dag heb je de kans, niet alleen om je te verbinden met de lichtende entiteiten die het universum bevolken, maar ook om ze naar je toe halen. Wend je tot hen en zeg: ‘Kom, kom, hemelse vrienden, neem uw intrek bij mij als in uw woning.’ Richt je tot de Heer, de Goddelijke Moeder, de Heilige Drie-eenheid en tot alle Engelen en Aartsengelen, dienaren van God, dienaren van het licht en zeg hun: ‘Mijn hele wezen behoort u toe, beschik over mij voor de glorie van God, voor de komst van zijn Koninkrijk en zijn Gerechtigheid op aarde.’

Door deze gewijde woorden uit te spreken, nodig je de hemelse entiteiten uit om in jou te komen wonen en plaats je jezelf onder hun bescherming. Tot dan toe hoefde je niet verbaasd te zijn dat er andere entiteiten, die allesbehalve hemels zijn, hun intrek bij jou kwamen nemen, zelfs zonder te wachten op je uitnodiging! Het is aan jou om te beslissen door wie je 'bezet' wilt worden."