De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 11 september 2016

Ashtar On The Road: Moeder Maria: Ik Ben altijd bij jullie in het Licht van onze Liefde! / 23 augustus 2016 / Susan Leland


Moeder Maria:   
Ik Ben altijd bij jullie in het Licht van onze Liefde!
Ashtar On The Road Teleconferentie
23 augustus 2016 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, mijn zeer geliefde kinderen!Jullie hebben allemaal alle antwoorden* in jullie prachtige harten en – natuurlijk – is het antwoord Liefde en het Licht dat in ieder van jullie schijnt!

Geen moeder zou meer vreugde hebben over haar kinderen dan ik over jullie heb. De leeftijd van jullie lichaam maakt niet uit, ook niet waar jullie in de wereld zijn of wat jullie op dit moment doen, want ik kan in jullie harten kijken en ik zie de prachtig schijnende Liefde daar stralen. Het is zo groots voor een moeder om te weten dat haar kinderen veilig en zeker zijn omdat zij de macht van deze Liefde hebben – elk en iedereen van jullie!

En ook omdat jullie – maakt niet uit waar jullie zijn geweest of wat jullie hebben gedaan – hebben geleerd om je te openen voor deze Liefde en die toestaan om zo helder door jullie heen te schijnen. Het heeft de Liefde die jullie zijn letterlijk versterkt en die gaat samen met jullie op je Paden.

Het is dus deze Liefde die jullie je kracht geeft – en jullie bekrachtiging geeft om jezelf zo prachtig uit te drukken!

Het is alsof ieder van jullie samen is gegaan, met jullie Hemelse Stemmen, samenkomen in een groots koor van Liefde voor elkaar, voor de Wereld en, natuurlijk, voor jullie eigen Goddelijke Zelven! 

Jullie zijn niet alleen “in orde” mijn kinderen, jullie zijn op een wonderbaarlijke plaats in jullie wezens, een plaats waar jullie de Hemelen kunnen zien die jullie naar de Aarde brengen, een plaats waar jullie alle geschenken van de Hemelen kunnen zien die in jullie eigen harten stralen en die door ieder van jullie worden gedeeld op zoveel wonderbaarlijke manieren.

Ja, er is diversiteit onder jullie. Hoe prachtig is dit? Er is diversiteit in jullie zodat als jullie samenkomen, jullie in balans kunnen komen met elkaar en samen voorwaarts kunnen gaan op jullie gekozen Paden terwijl zij steeds meer samensmelten tot de Eenheid van het Ascensiepad. En toch blijven jullie individuen in jullie eigen recht en dit is zeker wonderbaarlijk!

Dit is zoals jullie het hebben gewild dat het zou zijn en dit is waarvoor wij – die niet rondlopen in menselijke lichamen – hier zijn om jullie op te tillen en te steunen en te assisteren – niet alleen af en toe en niet alleen als ik af en toe naar jullie toekom. IK BEN STEEDS BIJ JULLIE, elk moment, in elke nanoseconde van jullie leven! Het is alchemistisch, zoals Ashtar heeft gezegd.**

Kennen jullie de meest eenvoudige definitie van alchemistisch? Het is het samenkomen – het versmelten, als je wilt – van wetenschap en Spirit. Het is de herkenning dat jullie hen niet kunnen scheiden. Dit is Liefde in zijn hoogste vorm en alles dat Liefde schept vanaf de hoogste plaats! DIT IS DE LIEFDE DIE JULLIE ZIJN, MIJN PRACHTIGE KINDEREN!!! Dit is de missie die wij samen delen. Het gaat erom in Eenheid te zijn, in de hoogste alchemistische zin.

Jullie lichamen veranderen. Ik zie dit – ik zie dit elke seconde. Soms is dit een beetje moeilijk, nietwaar? Geef jezelf de verzorging die jullie zo verdienen! Laat mij bij jullie komen en jullie dragen en op je gemak stellen – soms zijn deze veranderingen ongemakkelijk in jullie fysieke wezens.

Laat de Liefde jullie door de transformatie heen assisteren zodat jullie pijn weggaat en jullie de Nieuwe JIJ hebben, dit deel van de Nieuwe Jij waar jullie je over kunnen verheugen. Soms kan dit zorgelijk of stressvol zijn. Zoals elke moeder ben ik hier om jullie angsten te verzachten en jullie te kalmeren; jullie verzorgen zoals elke ouder zou doen. HET MAAKT NIET UIT HOE OUD JULLIE ZIJN, JULLIE ZIJN EN BLIJVEN MIJN GELIEFDE KINDEREN!!!

Voel mijn Liefde en voel de Liefde die jullie voor elkaar hebben in onze Familie, en voel de Liefde die allen in het Universum voor jullie hebben.

Breid jezelf daarmee uit, ontwikkel je daarmee, transformeer je ermee! VOED DIE Liefde in jezelf zodat jullie, als jullie je ontwikkelen, deze Liefde laten doorgroeien en doorgroeien – oneindig verdergaand dan welke uitdrukking dan ook! 

Ik zegen jullie, mijn geliefde kinderen, en ik dank jullie voor jullie aanwezigheid en voor jullie wereldwijde aanwezigheid omdat wij samengingen in Liefde en wij onze Liefde delen met de hele wereld en het Universum.

Het is het grootste geschenk in het Universum en onze Schepper heeft die aan ons allen gegeven. HET IS AAN ONS OM SAMEN TE KOMEN IN ZIJN HOOGSTE ENERGIEEN – IN ZIJN MEEST PURE VORM, ZIJN LICHT – EN DIE VOORT TE LATEN SCHIJNEN NAAR ALLE ANDEREN ZODAT ZIJ HUN WEG KUNNEN VINDEN OP HET PAD DAT WIJ SAMEN BELOPEN!!!

Dank jullie wel, mijn geliefden, omdat jullie hier waren en voor alles dat jullie voor jullie op jullie paden hebben liggen. En onthoud dat ik, en alle wezens van Liefde, constant bij jullie zijn in het Licht van Liefde, zoals wij dit altijd hebben gedaan en altijd zullen doen! Eén stralend moment van samenzijn in het Licht van Liefde!

En zo is het.
Namaste.

*  Refererend aan Let It Be, gzongen Joan Baez op verzoek van Moeder Maria: https://www.youtube.com/watch?v=Oi16ivHpauM


Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, August 23, 2016. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.