De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 11 juli 2016

God's liefdesverklaring aan de mens /10 juli 2016

God's liefdesverklaring aan de mens
10 juli 2016 

In het kader van de afronding van het boek ‘Jij bent God’ met openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria diende op wonderbaarlijke wijze de allesomvattende Universele energie van God zich via haar Hogere Zelf bij Gabriela aan om zo via haar de volgende boodschap aan de mensheid door te geven.

God: “Lieve mensen, tegen jullie spreken is voor mij hetzelfde als met mijzelf communiceren. Ik ben zo dankbaar dat jullie, als een deel van mij, besloten hebben om als mensen te incarneren en mij te willen verkennen in al mijn aspecten. Ik bewonder jullie voor alle stappen die jullie gezet hebben om aan het leven als mens op Aarde vorm te geven. Ik geniet van alle facetten van mijzelf die geactiveerd worden terwijl jullie je eigen processen ondergaan en jullie vraagstukken op Aarde uitwerken. Elke keer dat jullie je pijnlijke emoties en overtuigingen helen en in eenheidsbewustzijn brengen, gaat er een golf van erkenning door mij heen.

Bijvoorbeeld wanneer je jezelf vergeeft voor iets dat je jezelf kwalijk nam of wanneer je bereid bent om de verantwoordelijkheid te nemen voor iets dat je een ander ten onrechte verweet.

Jullie ontwaken wordt mijn ontwaken. Terwijl jullie je bewust worden van de eenheid die ten grondslag ligt aan al jullie ervaringen en aan jullie totale bestaan, word ik me bewust van mijn mogelijkheden. Wanneer jullie door eenheidsbewustzijn gevoed worden, word ik gevoed door dualiteitsbewustzijn. Het ervaren van eenheidsbewustzijn verrijkt jullie en geeft diepgang aan jullie dagelijks leven. Evenzo activeert het ervaren van dualiteitsbewustzijn mijn mogelijkheden. In de dualiteit van de Schepping kan ik genieten van wie ik ben. In de eenheid van de Schepping kunnen jullie genieten van jullie Goddelijkheid. 

Onvoorwaardelijke liefde is

de verbindende kracht tussen het Absolute en het Manifeste bewustzijnsniveau van God, van mij. Op dezelfde manier dat jullie, net als de gehele Schepping, eigen evolutiecycli hebben, heb ook ik mijn eigen evolutiecycli. Elke keer dat ik mijzelf in de materie manifesteer, onderga ik bepaalde ontwakingsprocessen die bij de dynamiek van God, bij mezelf als geheel horen. In de huidige cyclus speelt het ontwaken van mijn bestaan in de materie een centrale rol. In deze cyclus speelt het openen van jullie harten en het bewust ervaren van jullie Goddelijkheid een centrale rol. Zo komen we tot elkaar. Op deze manier wordt onze eenheid manifest. 

Ik richt me tot jullie om jullie lief te hebben en mijn liefde aan jullie te verklaren. Ik erken jullie voor alle stappen die jullie in je eigen ontwikkeling hebben gezet. Met vreugde voel ik jullie verlangen tot het bewust ervaren van jullie Goddelijkheid in al mijn Zijn. Ik ben jullie zeer dankbaar dat jullie je, als deel van mij, voor dit proces beschikbaar hebben gesteld. Dankzij jullie keuze om mens te zijn kan het gehele Universum een reis vanuit het Absolute niveau van mij naar de dimensie van de materiële vorm maken. Dankzij jullie kan ik met mijzelf spelen, mijzelf verkennen en uitbundig van mijzelf genieten. Graag verklaar ik jullie de liefde: 

God’s liefdesverklaring aan de mens

 Ik, God op Absoluut niveau, erken jullie als een perfecte manifestatie van mijzelf in een menselijke vorm 

Jij bent God! 

Ik, God op Absoluut niveau, bedank jullie voor de keuze die jullie gemaakt hebben om mens te worden 

Als mens ben je God! 

Ik beschouw deze keuze als een daad van pure onvoorwaardelijke liefde 

Jij bent liefde! 

Ik heb jullie onvoorwaardelijk lief als een onlosmakelijk deel van mijzelf 

Wij zijn ÉÉN! 

Weet dat jullie essentie liefde is 

Wij zijn liefde! 

Weet dat jullie een manifestatie van het hoogste, het Absolute niveau van God, zijn 

Wij zijn God!”