De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 29 april 2015

Aranuth Spreekt! “Ene” Lady Octavia / Malcolm Bell Ravenshoe: 28 april 2015

Aranuth Spreekt!
“Ene” Lady Octavia
Malcolm Bell
Ravenshoe: 28 april 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Wow! Zoals verwacht worden de kosmische energieën en hun effect op de hele planeet duidelijk opgevoerd en zij zullen dit de komende twee, drie weken ook blijven doen; wij zullen dus moeten accepteren “wat is” en met de stroom meegaan. Sommige zielen zullen zich voelen alsof zij opgesloten zitten in een gigantische wasmachine en anderen zullen zich verdoofd voelen, sprakeloos, langzaam en duizelig en zijn niet in staat om te rekenen, dingen te onthouden of zelfs helder te denken. 

Lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, maagklachten, veel of weinig slapen, en sensaties door het leven in een uit balans zijnde tijd/ruimtekromming. Niet in staat zijn om helder te denken, de namen te herinneren van plaatsen en alledaagse dingen en ook de namen van vrienden en bekenden, kan onthutsend zijn. Gevoelige mensen zoals ik die steeds in contact staan en werken met hoog ontwikkelde gidsen, worden ook niet uitgesloten van deze alles schuddende vibraties: geen speciale behandeling!


Nogmaals, zoals eerder voorspeld door Aranuth, zijn er tragedies van verschillende aard, calamiteiten, natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen geweest over de hele planeet met vliegtuigen die verongelukten, overbezette schepen met vluchtelingen die zonken, uitbarstende vulkanen, veranderende weerpatronen en aardbevingen met verschillende intensiteiten – meer dan 23.000 zielen die zijn overgegaan in Nepal – het zijn bijna dagelijks voorkomende dingen nu Moeder Aarde reageert op de instroom van energieën en schoonmaakt en zichzelf her-lijnt in haar bereidheid om over te gaan naar een hogere dimensie. Wij zitten hier allemaal samen in – niemand uitgezonderd!

Enkele dagen voor, en tijdens de channeling van de volgende boodschap zat ik diep in de put en leed onder de effecten van een sterke energieverhoging; verandering, verandering, verandering!

De gidsen stelden mij in staat en hielpen mij om de volgende boodschap te channelen terwijl ik op een veel lager “krachtniveau” zat. De inhoud van de boodschap, een beschrijving van de ongelooflijke omhoog-gang in “octaven” en die werd begeleid door “Lady Octavia” was alleszins verrassend. Ik heb vaak gezegd dat er niets is dat mij nog kan verrassen en toch ben ik weer eens verrast door de gebeurtenissen die zich ontvouwen.

De Boodschap:

Wel, goedenavond, lieve mensen. Ik Ben het, de “Ene” die naar jullie toekomt. Ik wil jullie allemaal welkom heten. Het is altijd prettig om hier te zijn bij jullie die deze woorden willen horen en die jullie ten voordele zullen strekken en die op zijn minst een niveau van begrip zullen brengen.

De energie die jullie planeet omringt en doordringt heeft vele aspecten in zich. Een aspect ervan dat aan het werk is en op dit moment in de tijd domineert, is geluid. Het is de vibratie van tijd. Jullie zijn je er goed van bewust dat de energie van Liefde, van Eenheid vele aspecten in zich draagt waarbij kleur en geluid een proportioneel effect hebben op de energie die nu verandert en die, mag ik zeggen, jullie planeet verandert, niet fysiek, maar energetisch, en dit geldt ook voor alles op de planeet.

Ik wil bij jullie vanavond een metgezel introduceren waarvan ik zeker weet dat jullie niet eens wisten dat zij bestond. De energie van jullie planeet en hetgeen jullie planeet nadert is wat jullie kunnen zien als een op maat gemaakte vibratie, een vermeerdering van vibraties die als die zou worden berekend op muzikale schaal, zou worden aangemerkt als een octaaf. OCTAAF. Jullie begrijpen dat een octaaf een variatie is, een variant van geluid dat een geluidstrilling is.

En nu wil ik mijn metgezellin aan jullie voorstellen, Lady Octavia! Hmmmm….Lady Octavia. Lady Octavia is een hoog ontwikkeld wezen dat de kunst van het veranderen van vibraties meester is geworden; het veranderen van wat zij het “vibrato” van de energie noemt.

Laten wij daar eens even naar kijken. De vibratie van de energie is een verandering in de toonhoogte van het octaaf die de vibratie fijn afstemt, en Lady Octavia is degene die heel, heel voorzichtig en zorgvuldig deze toonhoogte stemt en stuurt. Dit Octaaf.

Dit geluid. Deze vibratie. Jullie zullen begrijpen dat energie in zijn meest pure vorm een effect heeft op het menselijk lichaam dat niet altijd past bij het vibrationele Zijn en daarom veel te krachtig is voor het menselijk lichaam en dus een ongewenst effect kan hebben. Dit is niet alleen een ongewenst effect op het menselijk lichaam maar het beïnvloedt ook al het leven op de planeet en jullie begrijpen dat alles – en ik zeg het nogmaals – energie is! Het zijn moleculaire deeltjes die bijeen gehouden worden door het octaaf van geluid en omdat de Schepper ervoor heeft gekozen om de intensiteit van de toonhoogte te laten toenemen, deze vibratie, is het Lady Octavia die naar voren komt en aanstuurt welke vorm deze energie zal aannemen zodat deze, als hij jullie bereikt, als gemeenschap en als wereldbevolking, jullie deze zullen ontvangen op de voor jullie meest heilzame manier.

Ik begrijp dat dit voor jullie een verrassing is omdat er vele, vele geascendeerde meesters zijn en een zeer groot aantal lichtwezens, liefde-wezens, wezens van geluid, en er zijn vele, vele grote wezens aan het werk onder leiding van de Logo’s die op hun beurt het werk van de Opperste Schepper doen. Wij zijn hier vandaag niet alleen om jullie te vertellen dat jullie wereld, jullie Universum, de Multiversums, zich ontwikkelen. Daar zijn jullie je al bewust van. 

Jullie zijn je er al van bewust dat het in jullie voordeel is om toe te nemen in volume, de vibratie, het octaaf van vibratie, de geluiden, de geluiden van jullie Universum; het octaaf van de geluiden van schepping zelf; omdat als de Schepper een opgewaardeerde energie uitstraalt die een zeer, zeer speciaal en uitgesproken geluid heeft; een octaaf van geluid dat alle eerdere energievormen doordringt en activeert, elke energiecompositie.

Jullie ontvangen bijna dagelijks updates van energie die is ontworpen om stapsgewijs vrijgegeven te worden zodat jullie fysieke lichamen niet nadelig worden beïnvloed door de plotselinge instroom en de kracht van deze energie.

Ik wil jullie nu vertellen dat het in jullie voordeel is om rustig te zitten, in vrede, in harmonie met alles om je heen en zo vaak mogelijk te luisteren, te luisteren door jullie fysieke oren, te luisteren door jullie hartcentrum, naar het geluid dat het Universum naar en door jullie zal uitstralen. Als jullie het geluid van de schepping in jullie Universum gaan herkennen zullen jullie je steeds meer bewust worden van de varianten, de nuances in de noten, in het octaaf van het geluid van schepping. Het is het geluid van schepping dat jullie cellulaire structuur doordringt, de quarks binnen de sub-atomische structuur van jullie cellen, de geluiden van het Universum, met name het octaaf van dit geluid dat elke nietige molecule van jullie wezen doordringt en dat continu doorgaat en daarmee jullie hele structuur verandert.

De reden waarom het jullie verandert is dat het voor jullie tijd wordt om te transformeren van solide materie naar een veel hogere en fijnere vibratie. Door dit te doen danken jullie zwaarte, negativisme, oude geloofspatronen, haken, ketenen en controle af. Lieve zielen, wij tillen jullie uit hetgeen waar jullie eonen-lange tijd in waren blijven steken en geen weg konden vinden om omhoog te gaan en dus stemmen wij jullie - op verzoek van de Schepper, af – een fijn-afstemmen – op het geluid, het vibrato van het geluid van Schepping om jullie te helpen bij jullie overgang van de lagere zwaarte en droesem van jullie huidige wezen, en tillen jullie op naar een niveau, een vibratieniveau, waar jullie je makkelijker kunnen ontwikkelen en door dit te doen nemen jullie de leiding over jullie eigen zielontwikkeling. Het is jullie ziel die ontwikkelt, groeit en rijker wordt, niet jullie fysieke lichaam dat jullie allemaal op enig moment zullen achterlaten.

Het is heel gemakkelijk om jullie zielenergie te assisteren, jullie zielenwezen, en het geluid, het heilige geluid, het heilige vibratie-octaaf in jullie wezen omdat jullie geluid zijn, lichten kleur die allemaal samengevoegd de exacte ingrediënten van Liefde bevatten.

Liefde, licht, geluid, vibratie; het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal EEN.
Als jullie er dus voor kiezen om rustig te overpeinzen en zorgvuldig luisteren zullen jullie het geluid van je ziel horen; jullie zullen de vibratie van het octaaf van jullie zielenwezen horen. Jullie zullen het heilige geluid van de Schepping zelf horen.

En zo heb ik jullie door dit uit te leggen de verklaring van de effecten van de veranderende energie gegeven. De energie die jullie planeet dwingt om te veranderen en als de planeet verandert doen jullie dit ook en dit geldt ook voor alles op de planeet. Wees niet bang voor wat er met jullie persoonlijk gebeurt, of met jullie gemeenschap, of met de wereld om jullie heen. Vertrouw. Vertrouw erop dat de energie is uitgekozen om dit met perfectie te doen. Vertrouw erop dat de komende, onbekende en niet aangekondigde Lady Octavia absoluut weet hoe zij jullie moet leiden, als energiewezen, op jullie pad naar evolutie. Jullie te begeleiden om Liefde te worden, Licht, Geluid, zonder fysieke vorm. Lieve mensen, jullie zijn on-ontkenbare, onvergelijkbare energie: de energie van schepping, jullie Zijn schepping. Jullie zijn scheppers. Jullie zijn medescheppers van jullie eigen energiewezen.

En dus, lieve mensen, zeggen ik, de “Ene” en Lady Octavia jullie gedag en wensen jullie een goedenavond. Dank jullie wel en mogen er vele zegeningen over jullie komen.