De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 22 augustus 2012

Steve Rother & de Groep: Zo Boven Zo Beneden 22 augustus 2012


Zo Boven Zo Beneden

Geschreven Door: Steve Rother


22 augustus 2012


Alle niveaus ontwikkelen zich.

De Omkeer Golf is begonnen. De Verbinding tussen Thuis en de Aarde is, zeker de laatste maanden, veel sneller geworden. De Aarde verandert nu ter voorbereiding op wat komen gaat. Stel je voor hoe het zou zijn als een enorme golf als een Tsunami binnenkomt en alles op zijn pad verandert.

Voordat die golf binnenkomt, gaat het water eerst terug naar de zee en lijkt daar een omkeer golf te vormen, vooruitlopend op de enorme golf die verwacht wordt. Het is alsof de negatieve energiegolf zonodig alles terug moet trekken voordat de positieve energiegolf binnen kan komen om verandering te brengen. Dit is typerend voor golfpatronen.

We hebben al meermaals over golfpatronen gesproken. Nu staan we op het punt jullie te vertellen over de golf die jullie creëren en het geweldige effect dat het zal hebben. Jullie zijn opgewonden en bereid om te ascenderen. Het is gewoon zo dat die opwinding zich binnen jullie roert en ervoor zorgt dat jullie hart zo klopt dat jullie een frequentie beweging op gang hebben gebracht.

Als jullie die frequentie combineren met die van andere geestverwanten in je omgeving, vormt het een opeenhoping van golven. Alle golven beginnen krachtig, maar als ze weerstand ontmoeten verzwakken ze en worden uiteindelijk een vlakke lijn. Dit is kenmerkend voor alle golfpatronen totdat twee golven zich samenvoegen.