De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 9 maart 2012

Kryon: 2012, De sleutel van de deur naar de eigen waarheid. Barbara Bessen 9 maart 2012. Geplaatst: 30 oktober 2014

Kryon:
2012, De sleutel van de deur naar de eigen waarheid.
Barbara Bessen
9 maart 2012. Geplaatst: 30 oktober 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

„De mens wikt, God beschikt“, zo vertelt ons een oude, wijze spreuk. Is het echt zo? Wie of wat stuurt het leven van een mens? Hij zelf, of hogere wezens, hogere delen?

Het Hoger Zelf of de wezens die zich energetisch van ons voeden? Bepalen zij ook wat wij denken en de daaruit ontwikkelde daden? En in hoeverre is de invloed van “boven” bestemmend voor het jaar 2012, de verdere jaren en de weg van de Aarde? Sinds de Harmonische Convergentie is veelvuldig te zien dat de verandering hier op onze planeet, aan de rand van het zonnestelsel, steeds grotere vormen aanneemt.

De natuur komt in opstand en steunt Moeder Aarde bij haar eigen veranderingen die uit het middelpunt van haar Zijn gestimuleerd worden. De kern, het kristallijnen middelpunt in de Aarde, beweegt, verandert en verwijdt zich en begint door de van buiten instromende hoge energie te ontwaken.Het is op Aarde zichtbaar door verschuivingen van de tektonische platen, door aarde-, water- en  luchtbewegingen.