De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 9 december 2011

Kryon: Geneeswijzen uit Lemurie en Atlantis. Barbara Bessen 9 december 2011. Geplaatst: 11 december 2014

Kryon:
Geneeswijzen uit Lemurie en Atlantis.
Barbara Bessen
9 december 2011. Geplaatst: 11 december 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De vliegende bezoeken aan Atlantis en Lemurie dienen om jullie duidelijk te maken hoe verschillend en tegelijkertijd toch deze beide menselijke civilisaties hun weg gingen.

Zonder oordeel bekeken waren het belangrijke stappen voor deze planeet die hun invloed hadden op het speelveld der dualiteit, en men kan van mening zijn dat dit tot excessen leidde. Nu gaan jullie het gouden tijdperk in en daar hoort bij dat jullie de oude patronen van vechten en scheiding afleggen om daarna de kwaliteiten, ook die van Atlantis, te leven.

Ik wil jullie de geneeswijzen van Atlantis en Lemurie belichten en jullie de mogelijkheid geven om te kijken en te voelen welke manier van opheldering voor jullie van toepassing is. Hoewel, objectief bekeken, alles uiteindelijk in het Goddelijke uitmondt. Maar oordeel zelf.

woensdag 7 december 2011

Kryon: KARMA 7 december 2011. Geplaatst 11 december 2013

Kryon: KARMA

Lee Caroll
7 december 2011. Geplaatst 11 december 2013
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.Karma is inderdaad de motor voor plenaire vervulling voor de Aarde. Wat dit betekent is dat als jij door jouw karmische lessen heengaat, verlicht wordt en dat daardoor de planeet verandert. Van elke les wordt geleerd en door dat proces komt er verlichting.

Als jullie bewustzijn als groep op de planeet omhooggaat moet de Aarde daarop reageren want de fysieke Aarde zal reageren op veranderingen in jullie bewustzijn! Zo verhogen jullie de vibratie van de planeet.

Als jullie dus door jullie karma heengaan veranderen jullie in feite de Aarde en individueel karma is het meest belangrijke ding wat jullie hebben; het doet het grootste werk voor de hele mensheid.

Kryon.

~ Kryon Book III - as channelled by Lee Carroll ~