De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 8 augustus 2011

Kryon: Een reis naar Lemurie. 1. Barbara Bessen 8 augustus 2011. Geplaatst: 6 november 2014

Kryon:
Een reis naar Lemurie. 1.
Barbara Bessen
8 augustus 2011. Geplaatst: 6 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Geliefde wezens, ik leid jullie nu naar een wereld die vele duizenden jaren geleden bestond en die waarlijk paradijselijk aandoet. Ik wil met jullie Lemurie – ook Lemuria genoemd - bezoeken. Lemurie heeft ongeveer 450.000 jaar geleden bestaan en daarvan 100.000 jaar samen met Atlantis.

Zoals al vermeld is de Aarde, zoals alles wat is, aan cycli onderworpen. De Lemurische beschaving hoorde tot een cyclus die hoog ontwikkeld was. Het was ook de tijd waarin de mensen in bewuste verbinding met het Hoger Zelf leefden.

Ik wil jullie nu vragen om je ogen te sluiten en je overeen te brengen met een opbloei van volkomenheid, op een manier te leven die echt paradijselijk was.

Dit resulteerde hierin omdat de Lemuriers van een uiterst vredig en wijs sterrenvolk afstamden dat in harmonie met de natuur leefde en zich tegelijkertijd op de hogere niveaus afstemde.