Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 19 maart 2018

Matthew Ward /17 maart 2018 / Suzanne Ward


Matthew Ward
17 maart 2018 / Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laat ons beginnen jullie zorgen weg te nemen over de gedachte dat het drinkwater in de wereld opraakt. De door de Illuminatie ingezette weertechnologie om gebieden van grote droogte te creëren – één van de onderdelen van hun nu gedoemde plan om het grootste deel van de wereldpopulatie te elimineren – was bedoeld om miljoenen door dorst te laten sterven. Dit zal niet gebeuren. Weermanipulatie, dat eveneens verantwoordelijk is voor de heftige stormen en recordtemperaturen en wat de terugkeer van Moeder Aarde naar een mondiaal gematigd klimaat heeft vertraagd, zal samen met alle andere duivelse activiteiten van de Illuminatie ten einde komen.   

Lieve mensen, voel je gesterkt door de vorderingen van kleine bewegingen die in vele aspecten van het leven op Aarde worden gemaakt en door de wetenschap dat de door Illuminatie verborgen gehouden en kwaadwillig ingezette technologieën in goedgezinde handen zullen overgaan zodat deze openlijk en zonder nadelige gevolgen kunnen worden ingezet. Verder zullen, wanneer het voor leden van onze ruimtefamilie veilig is om zich bij jullie te voegen, technologieën worden geïntroduceerd waarvan de trilling enorme woestijnen naar bouwland zal omvormen, regenwouden zal herstellen, giftige verontreiniging in lucht, water en bodem zal verwijderen en de enorme schade door de winning van fossiele brandstoffen zal worden hersteld. Het planetaire lichaam van Gaia dat ooit de Hof van Eden was zal opnieuw een gezond en ongerept paradijs worden.

Cobra’s bericht: Contact, 18 maart 2018 / 19 maart 2018Cobra’s bericht: Contact, 18 maart 2018
19 maart 2018

De Galactische Confederatie Krachten van Licht hebben verordend dat de oppervlakte van deze planeet een Confederatie domein wordt overeenkomstig de Galactische Codex, sectie IV/2.

Om voor de hand liggende redenen kan aan de oppervlaktebevolking niet veel intel over oppervlakte operaties worden gegeven. Het enige dat ik kan zeggen is dat er een behoorlijk groot aantal chimera-gecontroleerde draco en reptillian hybriden is die zijn geïncarneerd in menselijke kloonlichamen binnen ondergrondse bases tijdens de laatste archon invasie tussen 1996 en 1999. Na de 9-11 valse vlag gebeurtenis in 2001 begonnen zij naar de oppervlakte te komen en infiltreerden de hogere echelons van macht binnen de mensengemeenschap. Deze situatie wordt nu door de Lichtkrachten aangepakt als onderdeel van Operatie Mjolnir.

Laat mij alleen zeggen dat de gijzelingssituatie op de oppervlakte van de planeet heel moeilijk is en bevrijding zou wat meer tijd nodig kunnen hebben dan verwacht.

Lord Sananda Kumara De Tijd Is Nu Mijn Vrienden. Het Moment Is Nu. / via James McConnell / 4 maart 2018

Lord Sananda Kumara
De Tijd Is Nu Mijn Vrienden. Het Moment Is Nu.
via James McConnell / 4 maart 2018

Ik ben Sananda

En mijn vrienden, mijn geliefde broeders en zusters, wij zouden we op dit moment in deze tijd  op deze momenten willen zeggen dat jullie zijn gearriveerd. Jullie, als een collectief jij, het bewustzijn van de planeet zijn gearriveerd. Jullie naderen allemaal de finishlijn waar ik het al vaak over heb gehad. En het is tijd voor velen van jullie om, als je dat nog niet hebt gedaan, deze doellijn te overschrijden.

Maar weet dat wanneer jullie deze doellijn overschrijden, jullie je omdraaien en teruggaan om al diegenen die achter jullie vechten te helpen. Weet dat velen van jullie hiervoor zijn voorbestemd. Velen van jullie zullen het kiezen net zoals je ervoor koos om hier lang geleden te komen. Net zoals je ervoor koos om je essentie op te offeren en deel uit te maken van deze uitdrukking, dit experiment, dit niveau van bewustzijn.

Jullie kozen ervoor om hier te zijn en velen van jullie zullen ervoor kiezen terug te komen om door te gaan met deze ontwikkeling hier op deze planeet, in en op deze planeet. Anderen van jullie zullen ervoor kiezen om door te gaan, omdat het jouw keuze is. Dit is een vrije wils zone en iedereen heeft toegang tot de vrije wil. Niemand kan je dat ontkennen. De tijd dat anderen de controle hebben, komt snel ten einde.


Het Leven is een Systeem! Deel 2 Een boodschap van Neale Donald Walsch 19 januari 2018. / Geplaatst 19 maart 2018

Het Leven is een Systeem! Deel 2
Een boodschap van Neale Donald Walsch
19 januari 2018. / Geplaatst 19 maart 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Mijn lieve vrienden...

De laatste keer hier spraken wij over het Systeem van het Leven en zei ik dat ik nog wat meer wilde spreken over het Proces van uitwisselen van Synergie-energie dat wij het Leven Zelf noemen – en wat sommige mensen God noemen. Ik wil het met jullie hebben over het idee dat wat er bij ons IN komt, ook weer UIT gaat en ik wil jullie uitnodigen om heel nauwkeurig te kijken naar het type energie dat jullie elke dag in je Systeem opnemen.

Het Leven is een systeem en er is een manier om je leven te veranderen, te verbeteren, systematisch. Deze “manier” is wat sommige mensen The Secret (Het Geheim) hebben genoemd.

Als ik alles om mij heen als pure energie zie (wat het zeker ook is!) begin ik gevoelig te worden en mij af te vragen hoe al deze energieën in mijn omgeving op elkaar inwerken – en hoe zij op MIJ inwerken.

Ik heb ontdekt dat het mogelijk is om je er direct van bewust te zijn en je af te stemmen op deze energieën en in staat te zijn om hen direct te voelen, meteen, en diepgaand. Ik merk dat het voor mij onmogelijk is om kleren met een bepaalde kleur aan te trekken of voedsel van een bepaalde samenstelling te eten, of een bepaalde soort muziek te horen, zonder direct het EFFECT van die energievibratie te voelen.

Poetin Interviews door Oliver Stone 2015-2017 – samenvatting door Rob Vellekoop, De Lange Mars / 18 maart 2018

Poetin Interviews door Oliver Stone 2015-2017 –
samenvatting door Rob Vellekoop, De Lange Mars
18 maart 2018

DLM (De Lange Mars) brengt in drie artikelen een samenvatting van de vier uur durende film ‘The Putin interviews’ die de Amerikaanse filmer Oliver Stone maakte met president Poetin in de periode van 2015 tot 2017.

De voorspelling die Poetin deed over deze 4 uur durende reportage is helaas voor Oliver Stone uitgekomen. Heel kort in juni 2017 kwam deze film naar buiten, om bijna direct erna weer van het podium te verdwijnen. Gelukkig wist DLM de hand te leggen op de film.

Poetin gaat uitvoerig in op de door het westen en de westerse media zo fel bestredenannexatie van de Krim‘. Deze ‘annexatie’ is zo belangrijk omdat de NAVO dit als een van de redenen gebruikt om de druk langs de grenzen met Rusland gevaarlijk op te voeren en daardoor de kansen op WO III aanmerkelijk te vergroten.

De film was in juni kort te zien bij National Geographic en op You Tube totdat het ook daar op zwart ging. (Zie You Tube) Reden te meer om uitvoerig deze interviews te bespreken die op tal van zaken een andere kijk geven dan de westerse media in koor doen.


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap /18 Maart / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
18 Maart / via Shelley Young


Wij begrijpen dat velen van jullie de angst hebben om je over te geven omdat je het ziet als in het wilde weg ronddraaien zonder controle. Niets is verder van de waarheid verwijderd! Je overgeven aan de stroming met je geloof en vertrouwen is een bekrachtigde daad van co-creatie. Het activeert de ondersteuning en begeleiding van al je gidsen en helpers, en geeft je hoogste zelf een actievere rol in je levenservaring.

Maar dit betekent op geen enkele manier dat je afstand doet van je macht aan hogere wezens. Je vrije wil wordt altijd geëerd en beantwoord. Je communiceert waar je naartoe wilt met je intentie en geeft duidelijke feedback door je focus en dankbaarheid. Het is een volledig coöperatieve inspanning, die wordt aangestuurd door jou, een lid van het grondpersoneel, ondersteund door de leden van je team aan de andere kant van de sluier. Je bent altijd geëerd en soeverein in hoe je ook je stroming wilt sturen. 

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 19 Maart 2018 / Neal Donald Walsch19 Maart 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat alles perfect is Hier en Nu.
En het Hier en Nu is alles wat er is.

Vergeet het verleden.
Het bestaat niet, behalve in jouw herinnering. Laat het vallen.
En stop met zorgen maken over hoe je de dag van morgen door zult komen.
Het leven gaat door Hier en Nu - let daar op en alles komt goed.

Omarm het huidige moment met dankbaarheid en verbaas je,
en je zult het veranderen in waarop je hebt gewacht.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlDagtekst van Maandag 19 Maart 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Maandag 19 Maart 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze hogere Natuur tot bondgenoot maken om onze lagere natuur te beheersen -

"Het feit dat je erin geslaagd bent om een overwinning te behalen op je lagere natuur, betekent nog niet dat je voorgoed de overwinning hebt behaald. Het is net als met een land dat erin geslaagd is de vijand terug te dringen: het kan er nooit zeker van zijn dat deze niet opnieuw zal aanvallen. Want terwijl de overwinnaar op zijn lauweren rust, probeert het overwonnen land zich te wreken.

Hetzelfde geldt voor je lagere natuur: ook al ben je erin geslaagd om in sommige situaties enkele van haar uitingen – slechte gedachten, slechte gevoelens – de baas te worden, toch kan je nooit zeker zijn dat je haar definitief overwonnen hebt. Op een of ander moment kan de lagere natuur zich weer tegen jou keren, en je wordt opnieuw geveld. Als je daarentegen altijd in contact blijft met je hogere natuur, zal je een machtige bondgenoot hebben waarop je steeds kunt rekenen, in plaats van je als een overwinnaar te voelen die nooit definitief zeker is van zijn overwinning. En zelfs als je soms een beetje moe bent, zal de hogere natuur de lagere in bedwang blijven houden."

Omraam Mikhael AivanhovEen Schrijven van de Schepper /18 Maart 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
18 Maart 2018 / door Jennifer Farley,


Luister naar je buikgevoel


Nog een vriendelijke herinnering; het is heel belangrijk om te onthouden
dat jullie gedachten en gevoelens een zeer belangrijke rol
spelen tijdens jullie tijd op Aarde.
Met dat gezegd hebbende, is er een bijna oneindige hoeveelheid informatie
binnen handbereik en jullie kunnen de voortdurende verschuiving
vanuit veel verschillende perspectieven bestuderen.
Ieder zal zijn eigen kijk hebben op wat er gaande is ...
of het nu positief, negatief of ergens daartussenin is.
Jullie worden uitgenodigd om elk met je hart en een scherp oog te bekijken.
Als je voelt dat wat je leest op basis van angst is,
ga dan verder met een andere studie.
Als wat je leest resoneert met je, blijf er dan bij.
Als onvoorwaardelijke liefde een belangrijk onderdeel is van je 'besturingssysteem', zal jullie buik gevoel je altijd begeleiden naar wat het beste voor je is.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


zondag 18 maart 2018

Het Leven is een Systeem! Deel 1 Een boodschap van Neale Donald Walsch / 12 januari 2018. / Geplaatst 18 maart 2018


Het Leven is een Systeem! Deel 1
Een boodschap van Neale Donald Walsch
12 januari 2018. Geplaatst 18 maart 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Mijn lieve vrienden... 

Het interesseert mij. Om mijzelf te zijn. Dit heb ik zojuist besloten. Het is gewoon regelrechte interesse om mij te zijn. Weten jullie waarom? Ik word vele ochtenden wakker met de vreemdste dingen in mijn hoofd.

Deze morgen bijvoorbeeld, om 4.20 uur in de ochtend, kon ik geen moment meer slapen. Mijn geest was aan het racen en was overvol met gedachten. Het waren gedachten over het leven en de natuur van de Ultieme Realiteit. Uiteindelijk hield ik het niet meer uit. Ik moest mijn laptop aanzetten en alles opschrijven. Ik moest wel!

En ik ben bang dat jullie hier ook onder moeten lijden…... 

Hier gaan wij dan. 

* * * * * * * * * 

EN DE STEM ZEI: Vandaag zal ik jullie alles vertellen dat er over het LEVEN te weten is. (OF, op zijn minst alles dat jullie op dit moment kunnen begrijpen)

EN DE STEM GING VERDER: Wij leven binnen een Systeem. Wij zijn dit Systeem. Dit Systeem wordt gedreven door een Proces. Wij zijn dit Proces. Dit Proces krijgt zijn brandstof door Energie. Wij zijn deze Energie.

Verder is er niets anders aan de hand.

Op weg naar de Lente-equinox /17 maart 2018 / Door Fran Tielemans


Op weg naar de Lente-equinox
17 maart 2018 / Door Fran Tielemans


Het bekende gezegde uit Star Trek – ‘To go where no man has gone before’ (Om te gaan waar nog niemand is geweest)– is helemaal van toepassing op de tijd waarin wij nu leven. Dit is de grootste trillingsverhoging die we ooit op Aarde hebben meegemaakt, in de zovele levens die we hier hebben gelopen. Je kan dat soms haast letterlijk voelen aan je zenuwbanen, die je vaak voelt trillen alsof ze onder sterke elektrische stroom staan. En dat is dan ook zo, zeker tot aan de Lente-equinox.

Komt het van de Zon, of van zovele andere sterren? Wie zal het zeggen, - het blijven interpretaties van individuen -, maar het is een feit dat de Aarde, en wij erop al maandenlang overspoeld wordt door steeds hogere frequenties. Dit gebeurt niet om ons het leven zuur te maken – al is het alleen al fysiek/energetisch soms knap lastig – maar om alles wat vastzit, stagneert en niet meer past bij de steeds sterkere uitlijning op ons Hoger Zelf los te trillen en af te voeren.

In 2017 hebben enkele miljardairs genoeg geld verdiend om de ultieme armoede 7 keer te beëindigen / 16 maart 2018 / door Edward Morgan

In 2017 hebben enkele miljardairs genoeg geld verdiend om de ultieme armoede 7 keer te beëindigen
16 maart 2018 / door Edward Morgan

Waarom bestaan ​​er nog steeds problemen, zoals extreme armoede en honger in de wereld? Omdat de meerderheid van de rijkdom van de wereld wordt gecontroleerd door een handvol individuen. Het klinkt als een samenzwering, maar het is een feit.

Volgens een nieuw  rapport,  gepubliceerd door de liefdadigheidsorganisatie Oxfam International, heeft de wereldeconomie in 2017 een recordaantal miljardairs gecreëerd. Er zijn nu 2.043 miljardairs in de wereld. Dat betekent dat er afgelopen jaar om de twee  dagen een nieuwe is gemaakt.

INNERLIJKE VREDE / Door Trienke Minkema

INNERLIJKE VREDE
Door Trienke Minkema

In deze turbulente tijden waarin 'koning angst' hoogtij viert, worden wij uitgenodigd ons weer in verbinding te stellen met ons hart. Wij onderzoeken in hoeverre wij ons afhankelijk hebben gemaakt van de mening en overtuiging van anderen. Weet dat een ieder niet verder kan kijken dan tot de sluiers die hem of haar zelf nog omkleden. Dit alles is tevens een bescherming, zodat niemand onnodig in paniek raakt of in angst schiet en daardoor voorbij de eigen waarheid gaat. Dit geldt voor een ieder die zich bezighoudt met ontwaken en met bewustwording. Wij kunnen niet langer raad bij anderen halen. Ontwaken is gelijk aan geboren worden en gaat vaak gepaard met heftige schokken. Deze schokken hebben een functie, want alles dient ons innerlijk ontwaken. Zij maken oude energieën los die ons nog belemmeren om vanuit onze eigenheid te kunnen leven. Energieën die ons nog, vaak onbewust, belemmeren om als ziel het lichaam volledig te kunnen en durven bewonen. Volledig ons lichaam bewonen betekent: Volledig in het hier en nu aanwezig zijn en inzicht hebben in en vrede hebben met ons leven.

Er is moed voor nodig om in het diepe te springen. Als wij vervolgens vanuit innerlijke vrede leven, en deze als eigen waarheid ervaren, dan treden wij ook anderen op een geloofwaardige manier tegemoet. Als wij alleen spreken en verkondigen dan zouden het slechts loze woorden zijn, die alleen door de rede worden gehoord en vertaald. Niet bezielde woorden zorgen niet alleen voor afleiding, maar helaas maar al te vaak voor misleiding. In deze tijd wordt ons gevraagd steeds weer naar binnen te keren, om daar de antwoorden te kunnen ontvangen op al onze vragen en zaken die ons op dit moment bezighouden. Deze stap vraagt om stilte, daar de taal van het hart slechts in de stilte wordt gehoord.

Getallenreeksen van de Engelen Een boodschap van Doreen Virtue / deel 3 van 3 / 18 augustus 2008 / Geplaatst 18 maart 2018

Getallenreeksen van de Engelen
Een boodschap van Doreen Virtue
deel 3 van 3
18 augustus 2008 / Geplaatst 18 maart 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Combinaties van 8-en

8-en en 1-en, zoals 811 0f 881. Jij nadert het einde van een duidelijke fase in je leven. Als je moe bent van een bepaald deel in je leven, wees dan blij dat het snel geheeld zal gaan worden of vervangen gaat worden door iets dat beter is. Geef je over en laat de delen die niet werken in je leven, los nu je gedachten over een beter leven naar voren komen.

8-en en 2-en, zoals 822 of 882. Er begint zich een deur te openen en een andere deur gaat zich sluiten. Luister goed naar je intuïtie, heel nauwkeurig, want die zal je leiden naar het nemen van stappen die jouw bestendige overvloed tijdens deze transities zullen verzekeren.

8-en en 3-en, zoals 883 of 833. “Blijf doorgaan!” zeggen de meesters tegen jou. Laat de energie toenemen en focus je op jouw gedachten en gevoelens. Regel jouw vooruitzichten met de kennis van jouw eenheid met God, iedereen en al het leven.

De Arcturiaanse Raad: Jij en Je Overtuigingen / 12 Maart 2018 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad:
Jij en Je Overtuigingen
12  Maart 2018 / Daniel Scranton


“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Je kunt geloven in wat het ook maar is waar je in wilt geloven, en dat is het uitoefenen van je vrije wil. Jullie allemaal zijn niet bedoeld om in dezelfde dingen te geloven, net zoals jullie allemaal niet bedoeld zijn om dezelfde dingen te doen. Variëteit is zeer goed, maar vast blijven houden aan overtuigingen is nadelig voor jullie groei/ontwikkeling. Want zie, jullie willen verschillende/andere ervaringen hebben, en de enige manier om verschillende/andere ervaringen te hebben is om ten eerste verschillende/andere overtuigingen te bezitten.

Merk de manier op dat jullie dat in jullie taal zetten - jullie “bezitten” de overtuiging alsof het aan jullie vast zit en jullie er vast aan zitten. Maar als in plaats daarvan jullie naar overtuigingen kijken als iets dat jullie uitproberen om te zien of het past, om te zien of het je bevalt, dan zullen jullie een gemakkelijkere tijd hebben het los te laten. Dan kunnen jullie dit allemaal zien als een oefenen en onderzoek/verkenning.