Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 15 januari 2018

GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT AARTSENGEL MICHAEL, UPDATE OVER "DE NOODTOESTAND" /13 Januari 2018 / door Christine Preston

GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT

AARTSENGEL MICHAEL, UPDATE OVER

"DE NOODTOESTAND"

13 Januari 2018 / door Christine Preston


Christine: De volgende boodschap is van Aartsengel Michael en werd woord voor woord ontvangen door telepathische communicatie:

Lord Michael: Dit is Aartsengel Michael en deze boodschap is bedoeld voor jou, Christine, evenals voor de lichtwerkers. 

Geliefden, ik zou willen zeggen dat het goed gaat ondanks dat jullie af en toe het gevoel hebben dat jullie worstelen met de tijd, of het gebrek daaraan, en vermoeidheid. Deze gevoelens zullen voorbijgaan. We gaan een nieuw tijdperk in, een nieuwe tijd met positieve veranderingen, vanwege de astrologische invloeden en de omvang van het werk van de Lichtwerkers die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Hun vasthouden van het Licht, haar balans, evenals hun gebeden op grote schaal, hebben ons in staat gesteld om in actie te komen en voorwaarts te gaan met een veelheid aan taken op het niveau van de engelenhemel, om enkele enorme ontwikkelingen voort te zetten om verder te gaan met nieuwe voorwaarden voor een betere toekomst. Met betrekking tot de noodtoestand die vorige week werd uitgeroepen en die de Hemelse waakzaamheid in het oog heeft gehouden, wordt deze nog niet verwijderd, met als reden dat we nog steeds hindernissen van politieke aard hebben om mee om te gaan. Ik zal jullie in de nabije toekomst meer vertellen over de uitkomst van deze situatie. De astrologische invloeden van Waterman doen hun werk,  dus voorlopig hopen we op het beste en vertrouwen in het Goddelijke Plan dat we positieve resultaten zullen behalen voor een prachtige ontplooiing van het lot.

Meer lezen >>>


Benjamin Fulford: Was De Cabal Gisteren Van Plan Om Hawaï Aan Te Vallen Met Nucleaire Wapens? / 14 januari 2018

Was De Cabal Gisteren Van Plan Om Hawaï Aan Te Vallen Met Nucleaire Wapens?
Benjamin Fulford - 14 januari 2018

(Benjamin Fulford )  M: Het dollar ding in Zimbabwe is een misleiding. Wat mijn bronnen mij vertellen is dat India, Rusland, China, Indonesië, maar ook Zwitserland en het VK op zijn minst een nieuwe door goud ondersteunde valuta ondersteunen. Triljoenen dollars zullen niet op magische wijze uit stukjes papier verschijnen.

Ik heb geen kennis uit de eerste hand van het Hawaï-gedoe, maar een afgebroken poging van Israël om het te laten lijken alsof Noord-Korea Hawaï heeft aangevallen, is logisch. -BF 

----------------------------------------------------

15 januari 2018

Hallo Ben, ik heb geen idee of deze verklaring echt is, maar ik dacht laat ik het doorsturen. Het zorgt ervoor dat veel mensen nadenken over wat er gebeurt. De RV is 'ready to go', en begint met Zimbabwe-dollars, en vervolgens andere valuta's en Super Petchili-obligaties. Ik weet meer, maar kan het niet zeggen omdat ik niets in gevaar wil brengen. -M.

Heeft de cabal geprobeerd om Hawaii gisteren aan te vallen met Nucleaire wapens? RV zegt dat Raket waarschuwing van de overheid echt was! 


BRON  - RV / INTELLIGENTIE ALERT - 13 januari 2018

JEZUS: Echt, de Dood is Maar Een Overgang en Moet Niet Gevreesd Worden. /10 januari 2018 door John Smallman


JEZUS:
Echt, de Dood is Maar Een Overgang en Moet Niet Gevreesd Worden.
10 januari 2018 door John Smallman

2018 is hier en is goed gevestigd, en de broodnodige veranderingen gebeuren wereldwijd. Liefde doordringt de harten van zelfs de meest angstige verscheuring, omdat de Tsunami van Liefde steeds intensiever wordt naarmate meer en meer van jullie de intentie neerzetten om alleen maar lief te hebben de hele dag en elke dag, wat er ook maar ontstaat.

Die intentie is krachtig! Blijf hem alsjeblieft vernieuwen wanneer jullie je dagelijkse reizen naar binnen nemen, naar je heilige altaar waar Liefde eeuwig verblijft, je op elk moment ondersteunend en omhelzend. Daarom zijn jullie op dit moment geïncarneerd. Jullie kozen er moedig voor om op Aarde te zijn om te helpen bij het ontwaken van de mensheid, wetende dat het moeilijk, veeleisend en soms erg pijnlijk zou zijn.

Deze termen moet je kennen, om te begrijpen wat er in de wereld gaande is / BY ELLA STER ON 15 JANUARI 2018

Deze termen moet je kennen, om te begrijpen wat er in de wereld gaande is
BY ELLA STER ON 15 JANUARI 2018Wat wordt er bedoeld met de Cabal? Waarom is deze term niet hetzelfde als de Illuminati? Wat betekent Deep State en wat is een schaduwregering? Wat is het verschil tussen Pedogate en Pizzagate? Wie zijn de White Hats en de Positive Military? Waarom behoren niet alle Illuminati-groepen tot de satanische Cabal en wat is het verschil tussen de Witte adel en de Zwarte adel? Hieronder een begrippenlijst met termen waarmee veel mensen (nog) niet zijn vertrouwd. Door een beter inzicht te krijgen wie wat is, wordt ook meer duidelijk over de machtsstructuur en machtsstrijd die binnen de Illuminati gaande is.

Woordenlijst 1.0 In alfabetische volgorde

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A
AI: Artificiële Intelligentie (Artificial Intelligence)

Kunstmatige intelligentie (Artificiële Intelligentie, afgekort AI) is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van een mens. AI wordt ook ingezet om de gedachten en gedrag van mensen te beïnvloeden.

Alfabet agentschappen (Alphabet agencies)

Amerikaanse overheidsdiensten die vaak worden aangeduid met een afkorting zoals: CIA, FBI, NSA, DHL, NASA, BLM, et cetera. Deze agentschappen zijn vaak verdeeld in verschillende facties die voor of tegen bepaalde Illuminati-facties opereren.


Montague Keen, / 7 januari 2018 / Veronica Keen

Montague Keen,
7 januari 2018 / Veronica Keen

Veronica:

Toen ik op 31 December om 23.50 uur de keuken inliep, werd Monty’s licht aan de kant van de garage zichtbaar om te laten zien dat hij bij me was om het Nieuwe Jaar 2018 te verwelkomen. Voor mij is het hartverscheurend om weer een jaar te moeten beginnen zonder dat hij fysiek bij mij aanwezig is. Mijn wens voor de gehele mensheid is dat iedereen op alle niveaus LIEFDE zal kunnen omarmen. Zonder de liefde van Monty, had ik niet kunnen overleven om zijn werk af te maken. Alles wat hij deed, deed hij met liefde. Hij maakte de meest eenvoudige dingen heel speciaal omdat hij dat met liefde deed. Zijn liefde leeft voort, daar herinnert hij mij voortdurend aan. Wanneer liefde ontwaakt, koester het dan; want het is het allermooiste geschenk en het is wat het leven het meest de moeite waard maakt. Ik wens iedereen een Gelukkig Nieuwjaar.

Ik kreeg een telefoontje om me te laten weten dat mijn lieve vriendin Bronwen naar de Geestenwereld was overgegaan. Ze was in mijn gedachten geweest. Ik merkte dat ik veel over haar sprak. Ze wilde graag naar het hiernamaals overgaan om daar met Monty samen te werken om onze missie, de mensheid van de cabal redden, voort te zetten.

Monty leidde me, (of moet ik zeggen, zorgde ervoor) dat ik zou kijken naar:Strijd tussen hart en ego / 14 januari 2018 / Love D

Strijd tussen hart en ego
14 januari 2018 / Love D

We zitten allemaal weleens in een strijd tussen hart en ego en zoeken dan een weg, de juiste weg. Het lijkt wel een touwtrek spel aan het worden en je probeert je weg te vinden in de maatschappij waarin er zoveel van je verwacht wordt en waarin je zelf de lat ook hoog hebt liggen. 

Iedereen is tegen elkaar aan het opboksen en de ene wil nog beter zijn dan de ander en vergeten daarbij dat het daar allemaal helemaal niet om gaat. We zijn vergeten dat onze ontwikkeling misschien wel het belangrijkste is en mag zijn en dat we daarin niet vergeten dat we alles met plezier en vreugde blijven doen voor onszelf en niet om jezelf te bewijzen tegen iets of iemand anders. Daar ligt de werkelijke ontwikkeling niet, want iedereen heeft zo zijn of haar eigen talenten die ontwikkeld kunnen en mogen worden.

In dit hele proces zul je zien dat er hele mooie wegen volgen die misschien wel een heel andere kant opgaan dan wanneer je bezig bent om iemand anders te willen nastreven of opvolgen. Ieder heeft een uniek talent meegekregen en dat talent kan jij gaan uitvinden en onderzoeken op jouw weg naar zelfontwikkeling. Die weg volg je niet door maar blindelings een ander te volgen en te streven naar iets waar jij misschien wel helemaal niet thuishoort, omdat jij het ego volgt en misschien ook wel de beste wilt zijn. Maar wat is de beste? Wie is de beste? Bestaat de beste wel? Wie heeft er ooit verzonnen dat iemand ergens het beste in is? Iemand is ergens goed in, omdat diegene ergens een talent voor heeft en zijn of haar hart heeft gevolgd. Wie zegt dat jij diezelfde weg moet volgen? Wie maakt jou dat wijs?


Op deze dag van je leven / 15 Januari 2018 / Neal Donald Walsch

15 Januari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat onafhankelijkheid de natuurlijke staat van jouw ziel is,
en Vrijheid een andere naam voor God is.

Het goddelijke is dat wat altijd volledig vrij is.
Niets vernauwt het, niets beperkt het, niets stopt het
of verbiedt het of ontkend het op enige manier.

Jij bent precies hetzelfde.
Jouw ziel is niets meer dan een individu van Goddelijkheid ...
en het is ook absoluut niets minder.
Doe alsof je goddelijk vrij bent vandaag -
 en kijk hoe je leven verandert.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 14 Januari 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
14 Januari 2018 / door Jennifer Farley,
” Laat de Deur open.....”


Mijn mooie en prachtige kind; Er zullen er zijn die,
ongeacht wat je zegt of doet om te helpen,
 niet bereid zullen zijn om het 'verlichte pad' dat voor hen ligt te volgen. 
Misschien zijn ze eerder op het 'verlichte pad' geweest
en zijn ze afgedwaald in slecht verlichte ruimtes. 
Woorden van bemoediging en steun kunnen aan dovemansoren gericht zijn
en de uitgebreide hand van assistentie kan weggeslagen worden. 
Neem dit alstublieft niet persoonlijk op. 
Ook al heb je zoveel mogelijk hulp geboden als je mogelijk kunt; 
ze hebben gekozen en zullen hun eigen weg gaan,
in hun eigen tijd en op hun eigen voorwaarden. 
Vergeet niet dat jij je best hebt gedaan. 
Stuur ze Onvoorwaardelijke liefde en laat de deur open ...
het is het meest humane wat je kunt doen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Zondag 14 Januari 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 14 Januari 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het Vuur - de verschillende aspecten ervan

"God openbaarde zich de eerste keer aan Mozes te midden van een brandend braambos; en in de meeste godsdiensten is de machtigste en meest geëerde godheid die van het vuur. Maar dit vuur, dat in de godsdiensten en in de kosmogonie, de leer van de schepping, wordt bezongen, is niet het fysieke vuur dat we kennen. Het vuur dat we aansteken om ons licht te geven of om ons te verwarmen, is slechts een aspect van het universele vuur. 


Er zijn veel soorten vuur: het vuur dat het leven in het hart van de mens onderhoudt, het vuur dat sluimert aan de basis van de ruggengraat, het vuur van de zon, dat van de hel, het vuur dat verborgen is in de mineralen, in de metalen, in het hout, het water, de lucht enz. Het vuur is uit zichzelf niet lichtend of warm, dat wordt het slechts onder bepaalde omstandigheden. En dat is waarom de oorsprong van het vuur voor ons nog een groot mysterie blijft."
zondag 14 januari 2018

Geen enkel deel van jullie is afgescheiden van het goddelijke./ by Cellular Enlightenment / 2 januari 2018

Geen enkel deel van jullie is afgescheiden van het goddelijke.
by  Cellular Enlightenment ,  2 januari 2018 


(Cellulaire Verlichting Geen enkel deel van jullie is afgescheiden van het goddelijke. We zijn elk een deel van een geheel, maar alleen omdat we er deel van uitmaken maakt ons niet "minder dan" het geheel. Het lijkt veel op cellen die een orgaan van je lichaam vormen. De lever zegt niet: "Ik ben beter dan al jouw onbelangrijke kleine cellen" ... nee ... De lever is waarderend en dankbaar. Het zegt: "dank u wel dat u van dienst bent en mij toestaat mezelf te ervaren en op nieuwe manieren met mezelf te communiceren".

Op dezelfde manier is elk van onze individuele ervaringen en perspectieven niet minder dan onze ervaring als een goddelijkheid. Het zijn gewoon ervaringsbreuken, games binnen games die ons als oneindig bewustzijn in staat stellen om zichzelf te ervaren en op nieuwe manieren met zichzelf te spelen.