Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 20 september 2017

Aartsengel Michael EEN KOSMISCH STANDPUNT van de SCHEPPING en de EVOLUTIE / via Ronna Herman / 1 mei 2005 / Geplaatst 21 september 2017

Aartsengel Michael
EEN KOSMISCH STANDPUNT van de SCHEPPING en de EVOLUTIE
via Ronna Herman / 1 mei 2005
Geplaatst 21 september 2017

Geliefde Meesters,

Sta ons toe om meer diepgaand te graven in het concept van dualiteit en polariteit. Wij hebben aan jullie uitgelegd dat het hoofdzakelijke thema van dit universum verscheidenheid is, waarbij al de facetten (Vonken of Zielen) die naar buiten losbreken vanuit de hartkern van onze Vader/Moeder God werden gesommeerd om voorwaarts te gaan en om op zoveel mogelijk manieren te creëren. Voordat jullie voorwaarts reisden, om te worden gefragmenteerd in kleinere en kleinere Vonken van het bewustzijn, codeerde jullie Goddelijke Straal of Ik Ben Aanwezigheid een Kosmische Goddelijke Missie diep van binnen in jullie Heilige Hart.

Dit is de drijvende kracht geweest achter al jullie incarnaties.
In veel levens, hielp dit brandende verlangen om jullie onoverkomelijke kansen te overwinnen en om vele prachtige dingen te creëren en in andere levens, creëerde het een Goddelijke ontevredenheid welke geen hoeveelheid aan rijkdom, van macht of wereldse prestaties zou kunnen doen doven, want jullie waren niet jullie diepste zielverlangens aan het volgen.

Op een bepaald niveau, wij als medescheppers, wat betekent ieder bezield Wezen die zich vertoont in deze Grootse Kosmische Dag, heeft bijgestaan in de creatie van alles binnenin deze universele ervaring. Toen onze Vader/Moeder God naar buiten verzonden het “Woord” of de gedachtevorm. “Laat Er Licht Zijn,” hebben wij allemaal geholpen bij het uitstralen van het brekende licht, of de grote Stralen van het bewustzijn van de Schepper, eruit in de donkere leegte van de ongemanifesteerde oersubstantie. Onder leiding van de Elohim, die de mentale focus voortbrengen van onze vader God, het engelenrijk, die de focus van liefde uitstralen van onze Moeder God en al de bewuste Wezens, hielpen met het creëren van de veelvoudige dimensies en subdimensies welke constellaties bevatten, stersystemen, galaxies, planeten en levensvormen zo talrijk en complex dat ze verder zijn dan het menselijke begrip.


Een boodschap aan Lichtwerkers / 8 september 2017 / Door Caroline Oceana Ryan

Een boodschap aan Lichtwerkers
8 september 2017 / Door Caroline Oceana Ryan


De Meest Recente Begeleiding van de Opgestegen Meesters, Galactics, Aarde Elementalen, fee Ouders, Engelen en Aartsengelen gekend als het Collectief:
Gegroet medescheppers !

We vragen op dit moment terwijl je pauzeert voor je dagelijkse taken en verantwoordelijkheden, dat je naar je leven kijkt en naar de Schepping waarin je werd geboren als een verward ontwerp van volmaakte balans, volmaakte energie stroom en volmaakte stelsels van vernieuwing.

Zodat zelfs als je persoonlijke problemen en levens benodigdheden groot en zwaar schijnen, zelfs als je dagelijkse Ascentie reis en je oefening om Goddelijke Liefde en Licht te zenden naar iedereen die nu lijdt – als alles wat de Aarde nu beleeft chaotisch is, turbulent en buiten controle is, dat je nog steeds zelf momenten van zuiver en hoger begrip hebt van wat er werkelijk aan het gebeuren is.

En dat begrip altijd in je zit, je altijd informeert dat er geen fouten zijn, geen vergissingen zijn, dat er geen verkeerde draaiingen zijn.

De metafysica van de afscheiding - dag 2 – de droom van de afscheiding / geplaatst 20 september 2017

De metafysica van de afscheiding - dag 2 – de droom van de afscheiding
geplaatst 20 september 2017

De Eenheid van God en Zijn Zoon is onveranderlijk, onaantastbaar en eeuwigdurend. Niets kan deze eenheid verbreken veranderen of aantasten. Alles wat door God geschapen is kan niet veranderd worden, blijft onaantastbaar en is voor altijd.

Toch lijkt er in de geest van de Zoon, van Christus, een idee te zijn ontstaan dat Hij zich op een of andere manier van Zijn Schepper kon afscheiden. De Cursus noemt dit ‘het nietig dwaas idee’ en vervolgens ‘waardoor de Zoon vergat te lachen’. Hier zie je dus reeds het ontstaan van alle lijden, maar daarover later nog meer. Je kan ook zeggen dat het nietig dwaas idee de oerknal is of de big bang.

De Cursus spreekt ook over ‘wanneer de droom begon’. Herinner je nog dat ik zei dat de metafysica van de afscheiding enigszins te vergelijken is met het verhaal van Adam en Eva. De eerste keer dat in de Bijbel over dromen of een diepe slaap wordt gesproken is in Genesis 2:21 “…toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees.

Het verschil tussen het Bijbelse verhaal en de Cursus is dat volgens de Bijbel God een diepe slaap over de mens liet vallen, terwijl de Cursus de verantwoordelijkheid bij de keuze van de Zoon legt toen hij dus dacht dat Hij zich van God kon afscheiden. Het Bijbelse verhaal legt de verantwoordelijkheid bij God. De Cursus zegt dat de Zoon hiervoor responsabel is.

Het is trouwens niet de enige rechtzetting van de Bijbelse historie door de Cursus. Verderop in deze uitleg zal je ook zien hoe, door de arrogantie van het ego, deze verkeerde interpretatie tot stand is gekomen.

De reden dat er over een droom wordt gesproken is omdat, zoals eerder gezegd, alles wat God geschapen heeft niet veranderd kan worden. Dat wat God geschapen heeft blijft altijd zoals het is gecreëerd. Dit is iets wat je steeds in gedachten moet houden. Het is enorm belangrijk en verduidelijkt ook het principe dat tientallen keren in de Cursus wordt herhaald, nl. dat ideeën hun bron niet verlaten.Op deze dag van je leven / 20 September 2017 / Neal Donald Walsch

20 September 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

... dat je een puur kind van God bent, mooi in je onschuld
en dat dit waar is, ongeacht wat je misschien gedaan hebt.

Er is geen overtreding die je ooit zou kunnen plegen die jouw van je pracht
kan beroven, of van het wonder van wie je bent.
Wie van ons is niet van het pad gevallen,
of heeft niet een ander verraden, onwetend gehandeld,
is niet ten prooi gevallen aan verleiding,
of heeft nooit toegegeven aan een verlangen of verslaving?

Wij zijn allemaal menselijk.
 En in Gods ogen maakt het ons perfect.
Werkelijk. Precies zoals we zijn.
Net als 3-jarigen, die angstig opkijken naar een oudere,
zich afvragen met trillende lippen,
of we een pak slaag krijgen voor het overtreden van de regels ...

De 3-jarige is mooi in zijn/haar onschuld.
Hij /zij is puur als sneeuw,
en er is gewoon iets dat niet helemaal is begrepen,
of nog niet volledig geïntegreerd is in het gedrag.
Het is in orde. Wij bedoelen het niet om slecht te zijn."
En in waarheid zijn we dat ook niet. Niet een van ons.

We vergissen ons simpelweg wel eens.
En God heeft ons desondanks lief.
Immens. Volledig. Voor eeuwig.

Precies    zoals    wij    zijn.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Een Schrijven van de Schepper / 19 September 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
19 September 2017 / door Jennifer Farley,
Jouw Gaven En Kracht


Je weet wie je bent, je weet wat jouw gaven zijn
en je weet wel haast zeker jouw eigen kracht.
Hoewel het een beetje beangstigend kan zijn in het begin,
begrijp alsjeblieft dat jou die gave werd gegeven voor een zeer specifieke reden ...
om jouw wereld te veranderen.
Niemand kan dit corrumperen of veranderen zonder jouw toestemming.

Als anderen jouw talenten en cadeautjes niet begrijpen, is dat oké.
Je kunt ervoor kiezen om het uit te leggen of niet.
Die keuze is helemaal aan jouw.
Wees behouden in jezelf en je gaven, de rest komt van nature.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Woensdag 20 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Woensdag 20 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De ademhaling - manier om in contact te komen met de spirituele wereld


"De ademhaling en de mechanismen ervan werden diepgaand bestudeerd door de yogi's in India. Sinds duizenden jaren hebben ze het belang begrepen van deze processen voor de vitaliteit, maar ook voor de goede werking van het denken. En omdat ze heel ver zijn gegaan in hun onderzoek, ontdekten ze ook dat alle ritmes van ons lichaam gerelateerd zijn aan de kosmische ritmes. Dus, om in contact te kunnen treden met een bepaalde entiteit of gebied van de spirituele wereld, moeten we een zeker ritme vinden en ons dit ritme eigen maken als een sleutel.

Het is exact zoals wanneer we proberen om een radio-uitzending te ontvangen op een bepaalde frequentie. Om contact te krijgen met een zendstation, moeten we de juiste golflengte kennen. En het is hetzelfde voor de ademhaling: om in contact te komen met een specifiek gebied van het universum, moeten we weten op welk ritme te ademen."

Heavenletter 2038: Een Ogenblik van Geluk / Geplaatst 20 september 2017

Heavenletter 2038:
Een Ogenblik van Geluk
Brief uit de Hemel
Geplaatst 20 september 2017


God zei:

Is er enige reden waarom jij niet gelukkig zou zijn? Geliefden, ik weet dat jullie een lijst van reden hebben, waarom jullie niet gelukkig zijn. Ik weet dat nieuwe reden van ongeluk steeds maar opnieuw hun kop opsteken. En je vult die lijst steeds maar aan. Ik stel voor dat je een nieuwe lijst zou beginne, één met de redenen waarom je wel gelukkig kan zijn, als je ze maar kan bedenken. Sart een gloednieuw boek voor gelukkig zijn.

Ik geloof dat ze zon deze ochtend op kwam. Ik geloof dat er lucht is, om in je longen in te ademen. Ik geloof dat jij een lichaam hebt. Ik weet dat je een door God geschonken ziel hebt. Ik geloof dat het leven verder gaat, date r stemmen zijn, dat planten groeien, en dat ^planeten op hun plaats zijn. Ik geloof dat je meer liefde in je hart hebt, dan je zelf beseft, en ik geloof dat je veel capabeler bent om dat te uiten, zonder te ontploffen. Ik weet dat Ik besta, en ik weet een miljoen redenen waarom ik jou heb geschapen, niet als een ongelukkig wezen, maar als een prachtig kind van Mij, aan de wereld gegeven, voor glorie gemaakt. Ik geloof dat jouw standpunt met dat van Mij hierin verschilt, en ik zou jouw mening willen ondersteunen. Ik zou Me achter je ogen willen murwen, en je laten zien wat Ik zie, moeiteloos. Even makkelijk als de gedachte van jou, dat je ongelukkig bent, transformeer deze gedachte in hoe gelukkig je kan zijn, en dan hoe gelukkig je zal zijn.

dinsdag 19 september 2017

Benjamin Fulford / Donald Trump is van plan in november op bedeltocht te gaan in Azië /18 september 2017

Donald Trump is van plan in november op bedeltocht te gaan in Azië
Benjamin Fulford /18 september 2017

De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om in november naar Azië te gaan, officieel om een APEC-bijeenkomst bij te wonen, maar in werkelijkheid om op bedeltocht te gaan, komen meerdere bronnen overeen. De bedeltocht is gericht op het krijgen van geld om de failliete Amerikaanse corporate regering in stand te houden, die voorbij de  verlenging tot december gaat die door haar veelal Aziatische crediteuren werd gegeven.

De Amerikaanse corporate regering kreeg genoeg geld om met zijn operatie tot 3 maanden nadat op 30 september het fiscale jaar eindigt door te gaan, omdat "ze dreigde de planeet te vernietigen", de Aziatische geheime society bronnen bevestigden dit tijdens een vergadering vorige week met vertegenwoordigers van de White Dragon Society. Met andere woorden, ze bevestigden dat de hele recente Noord-Koreaanse heisa niets anders is dan een grote afpersingscampagne.

De WDS, van zijn kant, heeft geadviseerd dat de Aziaten de Amerikaanse corporate regering een keus geven voor na december: "Ofwel accepteer de volgende betalingen via Canada in ruil voor de Canadese hervorming van jullie politieke en economische systeem of anders zullen we jullie bluf over een nucleaire oorlog  aan allen uitroepen. "Het is vrij veilige gok te stellen wat de Amerikanen zouden doen als ze gedwongen zouden kiezen tussen nucleaire holocaust en Canadezen.

NASA toont per ongeluk BEWIJS van grootschalige weermanipulatie in satellietbeelden / Zondag 17 september 2017

NASA toont per ongeluk BEWIJS van grootschalige weermanipulatie in satellietbeelden
Zondag 17 september 2017


(Stillness in the Storm Editor) Het volgende is een artikel dat we al eerder hebben gedeeld, maar met een ander perspectief op dezelfde informatie. Dit kan handig zijn om te delen met anderen die de weerbesturingswerkelijkheid, bekend als geoengineering, nog niet begrijpen.


door Ivan , 16 september 2017

Is dit een enorme samenzwering? Of is het mogelijk dat NASA echt met ons weer op Aarde speelt? Veel mensen zouden het waarschijnlijk eens zijn, dat we kijken naar een enorme samenzwering, terwijl anderen geloven dat het bewijs juist voor ons ligt. Dit jaar heeft het Caribische orkaanseizoen het 'weer' veranderd in een dominant onderwerp in de wereld. We zijn getuige geweest van katastrofale schade in het Caribisch gebied, waar  hele eilanden door de ongelooflijke kracht van de Moeder natuur werden weggeveegd. Maar is dit gewoon Moeder natuur, of is er nog iets anders? Al decennia lang hebben 'samenzweringstheorieën' over de weersomstandigheden zich over het internet verspreid, en geruchten van weer controle door de regering zijn nog nooit zo populair geweest.

Wat werd beschouwd als een onmogelijke prestatie, is vandaag de dag mogelijk dankzij de decennia lange Geoengieering inspanning die ons de mogelijkheid hebben gegeven om het weer te beheersen, een tweerichtingsstraat die onze planeet zowel kan vernietigen als helpen.


Dr. Suzanne Lie Interview met Kasi Alexander / deel II / 14 september 2017

Over Channeling


Dr. Suzanne Lie Interview met Kasi Alexander
Een bericht van de Arcturianen – deel II

 14 september 2017

Arcturianen: Wat aan het plaatsvinden is dat meer en meer mensen, die eigenlijk Pleiadianen, Arcturianen en wat Andromedeanen zijn, degenen op de Aarde willen helpen. Er zijn ook de Venusianen die zich vrijwillig hebben gemeld om een aarde voertuig aan te nemen om naar deze planeet te komen. Allemaal komen ze om Gaia te helpen met Gaia Haar planetaire ontwaking en ascentie.

De Galactischen zijn naar de Aarde gekomen omdat er voldoende mensen zijn die zijn ontwaakt dat wij het gevoel hebben dat zij iets te beduiden hebben. In feite komen deze ontwaakten vaak op onze Schepen om zich aan te sluiten bij nachtelijke ontmoetingen en om met de verschillende mensen kennis te maken.
Dan, wanneer ze ontwaken, denken ze vaak dat ze net een “coole” droom hebben gehad.

Het is door hun slaapbewustzijn dat de mensen onze Schepen kunnen bezoeken. Sommige van de mensen sluiten zich aan via bilocatie, waarin ze enigszins bewust zijn van hun fysieke zelf.
Wat dat betekent is dat hun lichaam nog in bed is waar zij aan het slapen zijn, terwijl een deel van hun bewustzijn “een droomervaring “ heeft welke in werkelijkheid, geen droom was. Het was eigenlijk een ervaring.

KASI: Wow, dat is fascinerend. Wat kunnen mensen doen om zich deze ervaringen beginnen te herinneren?


Marshmallow Boodschap Uit Kryon Live channeling “De Staat van de Aarde” Juni 2017. Geplaatst: 19 september 2017


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Live channeling “De Staat van de Aarde”
Juni 2017.  Geplaatst: 19 september 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wees de vuurtoren 

In plaats van naar de top van de ladder te streven, streef naar het begrijpen van de energiecirkel die jullie “nieuwe” realiteit vormt.
Als jullie de cirkel van “IK BEN DIE IK BEN” zien, begrijpen jullie dan dat dit een statement is van niet-lineariteit? Begrijpen jullie dat dit een statement is over jullie en je familie?

Wees de engel, de vuurtoren, elk moment van je leven!!!

~ KRYON

Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


Op deze dag van je leven / 19 September 2017 / Neal Donald Walsch

19 September 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat al het leven wordt bezield door een enkele fantastische energie, wat de essentie is van alles wat is - inclusief jou.

Is dat niet geweldig? Nu, omdat deze essentie is wie je bent
en waar je van bent gemaakt, kan het je natuurlijk nooit verlaten.

Misschien niet zo duidelijk, kan het ook geweldig behulpzaam zijn.
Het kan je vrede brengen in momenten van stress,
kracht in momenten van zwakte,
moed in momenten van angst,
wijsheid in momenten van verwarring,
vergeving in momenten van woede,
en liefde in alle momenten van je leven.

Alles wat je hoeft te doen is weten dat dit waar is,
en het zal waar zijn voor jou, nu op dit moment.

Ik denk dat dat geweldig is, nietwaar?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Dagtekst van Dinsdag 19 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Dinsdag 19 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het geloof in het goede laat ons toe om de angst te overwinnen -

"Wat voor kwaliteiten en vermogens een mens ook mag bezitten, als hij niet gelooft in het goede, riskeert hij ze te verliezen. Waarom? Omdat zonder dit geloof in het goede, zelfs de beste eigenschappen en grootste vermogens geen solide basis hebben. Hieruit volgen automatisch allerlei verstoringen in hun denken en in hun manier van de dingen te zien: andere mensen en situaties gaan hen verdacht lijken en dan worden ze angstig. Welnu, angst is een heel slechte raadgever. Veel mensen maken zich door de greep van de angst schuldig aan lafheden, onrechtvaardigheden en boosaardigheid! Ondanks al hun kwaliteiten, laten ze zich overweldigen door dit irrationele en oncontroleerbare instinct. Als de angst geweken is, schamen ze zich vaak voor wat ze gedaan hebben, maar het is nu eenmaal gebeurd...

Om de angst te overwinnen, moet je sterk in de kracht van het goede geloven, dat wil zeggen in de superioriteit van de geest in de mens."Een Schrijven van de Schepper / 18 September 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
18 September 2017 / door Jennifer Farley,
Terwijl je Spreekt


Mijn lieve kind, woorden zijn zeer krachtige dingen.
Of het nu positief, negatief, bedrieglijk of zuiver betekent,
 elk draagt een gewicht met zich mee,
 een doel en een eindpunt dat van invloed is op jou en degenen om je heen.
 Kies verstandig omdat, liefste,
jij jouw werkelijkheid creëert ... .terwijl ... .je ... .spreekt.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 2037 Wacht Niet tot je er Klaar voor Bent / Geplaatst 19 september 2017

Wacht Niet tot je er Klaar voor Bent
Brief uit de Hemel
Geplaatst 19 september 2017


God zei:

Ik kies iedereen, geliefden. Het is waar dat ik er veel roep, maar het is niet waar dat weinigen uitverkoren worden. Allen zijn jullie uitverkoren. Maar jij bent het die het moet horen. Ik roep je elke minuut. Ik geef je een schouderklopje. Ik wuif mijn hand vlak voor je gezicht. Ik zend een algemene oproep uit, en degenen die het horen, komen.

Wanneer je verschijnt, is het niet als een auditie. Denk je dan echt dat ik iemand zou afwijzen? Uit al degenen die voor mij verschijnen, verkies ik ze allemaal. Elke kandidaat. Jij bent het, die zelf moet kiezen. Ik kies voor iedereen. Ik kies alles. Ik kies jou. Jij bent degene die voorwaarden stelt, kwalificaties en zo. Ik kies de eenvoudige mens. Ik heb jou al gekozen.

Wat betekent het om voor Mij te verschijnen? Het is bereidwillig zijn. Jij stelt je diensten vrijwillig ter beschikking. Het contract is in je hart geschreven. Ik heb het al getekend en aan jou gegeven. Nu is het aan jou om te tekenen.