Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 29 maart 2017

Ascentie Energie Rapport / door Kate Spreckley / maart/april

Ascentie Energie Rapport
door Kate Spreckley / maart/april

Wij hebben een keerpunt bereikt, een die het kruisen naar een nieuwe ‘cyclus van zijn’ markeert.

Het begin van deze nieuwe cyclus wordt gemarkeerd door de Equinox van 20/21 maart en die de nieuwe werkelijkheid aangeeft die we nu zullen bewonen. Een nieuwe werkelijkheid, die de opeen stapeling is van al de vele, vele verschuivingen, veranderingen en transformaties die we verdragen hebben. Deze nieuwe cyclus is de verwerkelijking en het feitelijk maken van je ware goddelijke zelf is.

De eerste drie maanden van 2017 zijn een tijd geweest van schoonmaken en opruimen van alles dat niet langer meer nodig is. In deze tijd ben je afgedaald naar de diepten van je ziel om toegang te verkrijgen tot je verborgen kwaliteiten. Je bent opgestegen naar verheven aspecten van je wezen om verbrede staten van bewustzijn te verzamelen. Jullie hebben tijdslijnen verschoven en dimensies doorkruist die de lang vergeten aspecten van je ziel terughaalden. Jullie hebben je droefheid geaccepteerd, je pijn en je lijden. Jullie hebben geheeld, opnieuw in lijn gebracht en deze aspecten verenigd zodat je nu voorwaarts kunt gaan ongehinderd door je verleden.


JAMES GILLILAND – DE BEVRIJDING VAN PLANEET AARDE / 26 maart 2017

James Gilliland –
De bevrijding van Planeet aardedoor James gilLiland
26 maart 2017

Terwijl velen de inslag voelen van wat er in hun dagelijkse leven gebeurt, kennen zeer weinigen de bron ervan. Het is alsof de wereld gek is geworden maar de wereld is altijd gek geweest. Mensen worden er zich nu meer van bewust. Het konijnenhol is een plek waar weinige durven te komen en hoe dieper men gaat dan hebben ze twee keuzen: totale ontkenning en blijven bij die status quo of grove eerlijkheid; wat ook betekent dat ze vrijwillige deelnemers zijn in een heel zieke en verdraaide wereld, sommigen wetend anderen onwetend.

Bijna alles wat de sociale makers en programmeurs jullie hebben verteld is fout. Jullie geschiedenis die je geleerd is, is verkeerd. Jullie godsdiensten hebben ellendig gefaald om de innerlijke wereld en de wereld vrede te brengen, en een meer intens met God. Dit houdt veel nieuwe tijds filosofieën in – die ook werden toegeëigend en gecompromitteerd. Jullie politici zijn zelf-dienend geworden en faalden om jullie in de grond menselijke rechten te beschermen, om de planeet te helpen evolueren en om in harmonie te leven met elkaar en de Aarde. De scholen hebben gefaald om de kinderen op te voeden betreffende hun goddelijke erfenis, morele waarden, hogere idealen, samen te werken versus competitie, en kritisch vernieuwend te denken.

Bericht van Cobra, 28 maart 2017, Korte Situatie Update / 29 Maart 2017


Bericht van Cobra, 28 maart 2017, Korte Situatie Update
29 Maart 2017

Gerechtigheid van Maat! Na het “medicijn te hebben geproefd” had David Rockefeller, het hoofd van de Rockefeller factie van de cabal, een hartfalen en verliet de planeet:


Hij is nu op de plasma laag en probeert te ontsnappen aan de Lichtkrachten; er wordt verwacht dat hij binnen een week is gegrepen en naar de Galactische Centrale Zon wordt genomen.

George Bush Sr., Henry Kissinger en Dick Cheney zullen hem naar verwachting relatief snel volgen, in deze specifieke volgorde.

Ondertussen gaat het verwijderen van de chimera groep door. De Lichtkrachten krijgen eindelijk wat voordeel tegen de chimera en hopelijk zal ik in staat zijn om medio april wat goed nieuws te rapporteren.

Op deze dag van je leven / 29 maart 2017 / Neal Donald Walsch

29 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat alles bewustzijn is. Niet slechts een deel ervan.
 Niet een bepaald aspect ervan. Bewustzijn is alles.

Kijk, daarom naar jullie bewustzijn, niet naar je jullie gedachten.
Jullie gedachten over dingen kunnen je verraden - en doen dat ook vaak -
omdat ze kunnen worden gekleurd door emoties.
Jouw bewustzijn kan dat niet.

Observeer slechts wat zo is.
Observeer dan wat je denkt over wat zo is.
Vraag jezelf dan af: "Waarom denk ik dat? En, nog belangrijker,"
Wat zou er gebeuren als ik iets anders dacht?"

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Aartsengel Zadkiël: “Gefocust Blijven Tijdens Verandering” / April 2017 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiël:
“Gefocust Blijven Tijdens Verandering”
April 2017 / Linda Robinson
Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst en wij begroeten jullie met Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij te spreken over het gefocust blijven tijdens verandering.
Heel veel energieverschuivingen gaan door jullie planeet te bereiken. Wanneer dit zich voordoet, mag het bestaande energetische patroon beïnvloed worden. De energie is er nog steeds, maar de vorm die het aanneemt kan veranderen.
Dingen mogen van vorm veranderen in de fysieke, mentale of spirituele gebieden.
Veel krachten zijn gedurende deze verschuivingen aan het werk. Interesses die voorheen voorbijgaande gedachten waren komen plotseling naar de voorgrond van jullie besef, en jullie mogen een echte oproep voelen om hen te onderzoeken.

Dagtekst van Woensdag 29 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 29 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het gevoel is voor de mens de enige werkelijkheid -


"Er bestaat niet echt een objectieve werkelijkheid: voor ieder mens is de enige werkelijkheid dat wat hij beleeft, dat wat hij voelt. Neem het geval van iemand die hallucinaties heeft: hij voelt zich achtervolgd door monsters, hij is doodsbang en vlucht al schreeuwend weg. Niemand zit hem fysiek, zichtbaar op de hielen; maar hij voelt zich vervolgd, hij lijdt, en wanneer iemand lijdt, ga hem dan maar eens vertellen dat het een illusie is! Zijn lijden is echt. Op dezelfde manier gebeurt het dat te midden van de slechtste materiële omstandigheden sommige wezens verlichting en extase beleven, en ook dan, hoe zal je hen kunnen overtuigen dat dit niet de werkelijkheid is? Ze baden echt in vreugde.

Het leed of de blijdschap die hij ervaart zijn misschien wel de enige zaken waaraan de mens nooit twijfelt. En inderdaad, men kan twijfelen aan wat men ziet, aan wat men hoort, aan wat men aanraakt, maar aan wat we voelen, wat we beleven, daar kunnen we nooit aan twijfelen; dat is de realiteit. In die zin kunnen we zeggen dat de mens meester is van de werkelijkheid, want als hij besluit om te worden bewoond door de Hemel, zal hij daarin slagen, en ongeacht de omstandigheden zal het de Hemel zijn die hij voelt."

Een Schrijven van de Schepper / 28 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Ben de Persoon”


Terwijl jij je door jou dag heen beweegt, is het het beste om te dwalen aan de zijkant van vriendelijkheid en mededogen. Ja, er zijn mensen die misschien zeer goed op jouw ‘knoppen kunnen drukken’ en je boos maken, maar voordat je reageert stop en denk na. Zeggen ze iets wat ze werkelijk menen? Beledigen hun acties je gewoon omdat ze een andere ademend wezen zijn of is het een weerspiegeling van iets wat je niet leuk vindt aan jezelf? Zorgt hun houding ervoor dat jij je ongemakkelijk voelt of is het gewoon de energie van de dag?

Vergeet niet; iedereen heeft een geschiedenis en een verleden die jij misschien nooit zult begrijpen. Doe in plaats van te reageren op een situatie, een stap terug, adem en geef ze het voordeel van de twijfel. Dit geeft jou de tijd om te beseffen dat je misschien nooit zult weten wie ze zijn en wat ze hebben doorgemaakt. Ben deze dag de persoon die je wenst ontmoeten.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1314 Hoe Je een Heavenletter moet lezen / Geplaatst 29 maart 2017

Hoe Je een Heavenletter moet lezen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 29 maart 2017

God zei :

De kern van datgene wat Ik aan jou geef in deze boodschappen is niet de boodschap zelf. Datgene wat jij uit Mijn brieven haalt is misschien beknopt en prachtig, maar het is slechts een vingerhoed vol van wat Ik jou geef. Ik stort liefde over jou uit en een zekere lyrische wijsheid die veel verder gaat dan welke woorden je er ook maar uit haalt.

Mijn berichten hier zijn veel meer dan hun boodschap. Boodschappen zijn niet genoeg. Het kennen van alle boodschappen in de wereld is niet genoeg. De boodschap die Ik jou geef is meer dan welk overzicht ook maar er van. Wat Ik jou geef kan niet gedefinieerd worden. De kern van Mijn boodschappen kan niet in woorden gevat worden. De woorden blijven aan de buitenkant van Mijn hart. Er valt hier niets anders voor jou te leren dan bij Mij te zijn.

dinsdag 28 maart 2017

Marshmallow Boodschap: Uit Boek XIII: De herijking van de Mensheid / 1 juni 2015./ Geplaatst: 28 maart 2017


Marshmallow Boodschap
Uit Boek XIII: De herijking van de Mensheid
1 juni 2015. / Geplaatst: 28 maart 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Sleutel tot Zelfwaarde

Mijn partner zegt dat hij geen idee heeft waarom oude zielen zulke diepgaande problemen hebben aangaande zelfwaarde.

Ik zal jullie vertellen waarom: Dit komt omdat jullie al honderden jaren worden geslagen! Steeds als jullie twee stappen vooruit gaan worden jullie er weer een teruggeslagen – soms vijf.  

Dan komen jullie in dit leven en verwachten wat? Heel weinig. Dit komt omdat jullie in een oudere energie alles met tegenzin en weerstand deden. Alles! Nu zeggen wij dat dit verandert.

Spiritueel gezien gaan jullie meer van jezelf houden en nu is er voor jullie de mogelijkheid om dit te doen omdat er een Universum binnenin jullie is dat cellulaire structuur wordt genoemd met miljarden deeltjes DNA. Montague Keen / 26 maart 2017


Montague Keen,

26 maart 2017

De strijd om de controle van de Aarde wordt op vele niveaus uitgevochten. Dit maakt dat jullie in verwarring zijn over wat er werkelijk aan de hand is. Ik kan jullie zeggen dat wanneer Amerika ten onder gaat, er voor de rest van de wereld niet veel hoop is. De overname van Amerika is vele jaren geleden begonnen. Jullie hebben kunnen zien hoe iedere President het Witte Huis betrok met beloften dat hij het volk zou dienen, maar zie wat er van terecht is gekomen. Steeds maar weer een ander gezicht dat precies hetzelfde deed. Dit is het onomstotelijk bewijs dat een verborgen macht, die het Amerikaanse volk niet ten dienste staat, Amerika controleert.

De geheime genootschappen zuigen systematisch de levenskracht uit het Amerikaanse volk. Ze willen Amerika voor zichzelf hebben. Ze roeien de mannelijke kinderen uit. Kijk zelf eens naar de cijfers en jullie zullen schrikken van hoe weinig jongens er overleven. Dit maakt onderdeel uit van het overnameplan.

Op deze dag van je leven / 28 maart 2017 / Neal Donald Walsch

28 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat geduld, boven alles, is wat nu nodig is.
Laat geen angst of frustratie het overnemen.

Omstandigheden aan de buitenkant van jullie ervaring zullen veranderen,
echter jullie hoogste voordeel zal worden bereikt wanneer
omstandigheden binnenin jullie hetzelfde blijven.
Blijf vasthouden aan jullie innerlijke rust.
Vorder jullie identiteit terug.
Vertrouw op jullie hogere wijsheid.
Kijk naar het grootsere visie.

Probeer geen besluit te forceren op dit moment,
 noch zoek naar een onmiddellijke oplossing.
Wens geen einde aan de dingen zoals zij zijn. Dat einde zal komen.
Doch laat het op natuurlijke wijze komen.
Duw de rivier niet. Wacht.
Het Juiste Moment is nabij, en de oplossing van dit probleem is onderweg.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Dagtekst van Dinsdag 28 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 28 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Deugden zijn zaden die ontkiemen onder de spirituele zon -

"Ieder jaar in de lente, bij de terugkeer van het licht en de warmte, beginnen alle zaden die onder de grond zitten te ontkiemen. Dat weet je, dat heb je al gezien, maar je hebt niet begrepen dat een identiek verschijnsel zich ook in jou kan voordoen. Want ook in jou bevinden zich zaden en kiemen, dat wil zeggen kwaliteiten en deugden die God daar vanaf het begin heeft neergelegd. En als die niet ontkiemen, komt dat omdat je er niet aan denkt je bloot te stellen aan de stralen van de spirituele zon.

Indien we vanaf de eerste dagen van de lente elke ochtend naar de zonsopgang gaan kijken, naar de zon die het zuiverste beeld van de Goddelijkheid is, doen we dat om onze zaden de beste voorwaarden tot groei en manifestatie te bieden. Niemand hoeft zich intelligent, geleerd of wijs genoeg te voelen om deze praktijk te minachten. Zowel op het spirituele vlak als op het fysieke ontkiemen de zaden slechts dankzij de zon."

Een Baanbrekende Boodschap aan de Wereld en daar voorbij / Video Door Alexandra Meadows met de Eerste Schepper op 22 mrt. 2017


Een Baanbrekende Boodschap aan de Wereld en daar voorbij   / Video
Door Alexandra Meadows  met de Eerste Schepper op 22 mrt. 2017


1)    Laatste voorbereidingen gaan door en worden gemaakt voor de Mensheid om Terug naar Huis te gaan – dit houdt in: “Al Gods Kinderen”! Jullie zijn eens en voor altijd bevrijd van alle afscheiding, met een gebrek aan iets wat een “schepping van het denken en vrees” was. Duidelijk zijn jullie allen vermoeid tot de uiterste graad. Maar, er zijn er onder jullie die gekozen hebben om in de angst te blijven, weigeren te ontwaken en zullen daarom doorgaan om dit tot zijn volste uitdrukking te beleven – een 100 voudige totdat je klaar bent met deze manier van beleven. Jullie zullen blijven in opsluiting (= op de 3D Aarde) tot die tijd dat je er klaar mee bent.

2)    Allen zullen worden gezonden naar de kristallijnen healing kamers op de schepen. De lengte van tijd die je daar doorbrengt, in de healing kamers, zal direct afhangen van de hoeveelheid dichtheid die gevoeld en meegedragen wordt in je stoffelijke structuur. Bijvoorbeeld, zij die niet ontwaakt zijn zullen de meeste tijd in de healing kamers doorbrengen. Voor de meesten, zal de minimum tijd doorgebracht minstens 6 maanden zijn tot een jaar. De meest verlichte zielen zullen een minimum van 1 maand tot 6 maanden daar doorbrengen. Daar je misschien denkt dat dit een lange tijd is, dat is niet zo, want tijd bestaat niet! Denk aan een maand tijd als het 1/32ste van een seconde buiten de ingesloten ruimte waar je nu in bent. Dus, de tijd die wordt door gebracht in de healing kamers is snel!


Een Schrijven van de Schepper / 27 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
27 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Idee Vs. Kennis”


Het idee van perfectie wordt gecreëerd door anderen.
De kennis van perfectie bestaat binnenin.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1241 De Naam van God / Geplaatst 28 maart 2017

De Naam van God
Brief uit de Hemel
Geplaatst 28 maart 2017


God zei :

Er bestaat nog steeds het idee dat God op een of andere manier afgescheiden is van het leven, alsof Ik een tentje ben op de hoek van de straat waar vergunningen verleend worden of dat Ik één of andere vreemdeling ver weg ben in een afgelegen land ben die je aalmoezen geeft. Of misschien zie je Mij wel als een automaat waar je munten instopt en die jou dan zo nu en dan uitbetaalt.

Maar Ik ben niet afgescheiden van jouw leven. Ik ben niet afgescheiden van jou. Ik ben niet een terloopse opmerking. Ik ben zeker geen vreemdeling. Ik ben geen outsider. Verre van dat.

Toen jij geboren werd in de bestaande wereld, werd Ik met jou geboren. Er bestaat niet ergens een ingang zonder Mij erbij. En er bestaat geen uitgang van Mij. Ik maak geheel en al deel van jou uit.