De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 17 juli 2018

Marsmellow Boodschap: GOD IS DEZELFDE / geplaatst 17 juli 2018


GOD IS DEZELFDE
 geplaatst 17 juli 2018

God is dezelfde…. gisteren, vandaag en morgen. Het is prachtig, want God, de Schepper zal nooit veranderen. Wat echter WEL verandert is de relatie van de mens met een onveranderde God.

Wat verandert is de mogelijkheid van de mens om verder te gaan dan een oude energie, en met een nieuwe energie de Schepper binnenin te ontmoeten.

Het is de mens die verandert…. niet God!!!.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaalMatthew Ward /15 Juli 2018 / Door Suzanne Ward

Matthew Ward
15 Juli 2018 / Door Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew.

Laat ons beginnen met een reactie op de toenemende zorg die door een lezer als volgt werd geuit: “Er is dermate veel tegelijkertijd gaande dat het een bedreiging vormt het welzijn van het Amerikaanse volk alsook voor de democratie hier. Hoe valt dit te rijmen met de beweringen van Matthew dat de cabal bezig is haar macht te verliezen? Het voelt echt alsof we op het punt staan te worden overspoeld.” En iemand anders: “Hoe kan het dat het Licht in dit land toeneemt? Het voelt alsof in plaats daarvan het duister toeneemt.”

Als het zo zou zijn dat de cabal, waarnaar we meestal verwijzen als de Illuminatie, niet snel haar macht aan het verliezen is dan zou er in de Verenigde Staten of op andere plekken in jullie wereld niet zoveel onrust zijn. Aan de basis liggen de wanhopige pogingen van het duister om de laatste resten van hun macht die ze nog binnen de regeringen en de mondiale economie hebben in handen te houden, waarbij ze zoveel verdeeldheid en angst creëren als maar mogelijk is – het eenheidsbewustzijn van de mens doet de cabal ten onder gaan en de cabal heeft de energie van angst en geweld nodig om te kunnen overleven.


Verlichting...... of bewustzijnsverruiming. Door Be-Loved

Verlichting...... of bewustzijnsverruiming.

Door Be-Loved


Verlichting is eigenlijk onthechten.... 
Onthechten van alles waar je je eventueel aan kunt vastgrijpen.
Voor mij is verlichting dan ook een moment, een moment waarop dit kan gebeuren, maar dat het geen blijvende staat van zijn is.

In het moment van verlichting valt letterlijk alles weg, er is geen grond meer, je valt als het ware door de ruimte heen. Je valt dieper dan de “ bodem van de put”
Want op de bodem van de put, heb je nog houvast... de bodem ... de muren, je lijf.
Bij het moment van verlichting valt alles weg..echt alles. En omdat je je aan niks meer kunt vastgrijpen komt je bij je grootste angst terecht en dat is sterven. En niet zozeer het sterven in de zin van doodgaan. Maar sterven in de zin van “oplossen”.
Dus grijp je je vast aan je angst..... want daar vind je nog enige houvast.
Maar terwijl je die vrije val maakt besef je dat ook de angst je niks te bieden heeft. Dat het een van de vele illusies is om je aan vast te klampen.
Dan komt het moment dat je ook deze angst loslaat en dan komt dat ene moment waarin er NIETS meer is behalve jou eigen BRON. Dat is het moment dat je in pure verbinding komt met die duurzame staat van ZIJN.... een bewustzijn..... dat er gewoon is.

Op deze dag van je leven / 17 juli 2018 / Neal Donald Walsch


17  juli 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat jullie harten in stilte de geheimen kennen van de dagen en nachten.

Kahlil Gibran zei dat, en hij had gelijk.
Luister daarom naar jouw hart.
 Ontwikkel het vermogen om dit te doen.
Oefen het. Produceer het. Perfectioneer het.
Het is niet zo moeilijk. Wees stil met jezelf.
En in hemelsnaam, stop met luisteren naar je gedachten.

Je zult de waarheid daar niet vinden.
Misschien vindt je het antwoord,
maar het zal niet de waarheid zijn,
tenzij het overeenstemt met het antwoord in jouw hart.
Je denkt dat er meer te weten valt over het leven dan dit,
maar dat is er niet.

Een Schrijven van de Schepper / 16 Juli 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
16 Juli 2018 / door Jennifer Farley,

Oneindige Paden


Ik hoor je vragen: "Waar ga ik heen vanaf hier?
Wat nu, wat is de volgende stap?"
Dat, mijn geweldige kind, is helemaal aan jou.
Met de grote instroom van energie en lessen die je hebt en nog zult ontvangen,
zijn de keuzes oneindig en best verbazingwekkend geworden.
Sta jezelf toe om ze allemaal te zien.
Maak je geen zorgen om er overweldigd door te raken ...
je weet nu hoe zonder angst verder te gaan.
Elk van die oneindige paden biedt een gelijk aantal oneindige toekomsten
en ... ze zijn helemaal van jou!
Neem wat tijd vandaag en speel de 'gekke wetenschapper'!
(Glimlach)
Kijk wat het meest lonend voor je zal zijn.
Als je geen keuze maakt, ga je terug naar het begin en begint je opnieuw.
De keuze is altijd aan jou geweest!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 6376: Wij zijn een Schittering van Glorie / 11 juli 2018


Brief uit de Hemel
Wij zijn een Schittering van Glorie
11 juli 2018


God zei:

Geliefden, een moment kan een Eeuwigheid duren. En, op ieder moment in de tijd, kan een Eeuwigheid ook een kort moment omspannen.

Hoe jullie, Mijn nakomelingen, het maakt niet uit hoe ver afgelegen jullie je kunnen voelen, hoe jullie hart ernaar verlangt om alle mysteries van het leven en de natuur te bevatten, om heel goed te weten  hoe jullie de patronen van het bestaan kunnen vinden en om jullie zelf te zien als de ware kenner van werkelijkheid waarnaar jullie verlangen om te zijn – realiseer nu hoe jullie verlangen jullie geest jong houdt en jullie samenhangend houdt alsof jullie werkelijk de heelheid van geest en hart in het spel zijn, dat Ik zeg dat jullie zijn, ongeveer zoals in een bos een gemeenschap van bomen is. Hoe dan ook, jullie kunnen een boom en een bos als Één verkennen. Er is meer in alles dan dat jullie op dit moment erkennen.

maandag 16 juli 2018

Veronica Keen - Channeling Montague Keen - 8 juli 2018


Veronica Keen
- Channeling Montague Keen -
8 juli 2018

Hoewel er nu veel aan het licht komt, zal het jaren duren voordat jullie het complete plaatje van de poging tot overname van de aarde zullen begrijpen. Probeer te ontdekken wat er elke dag wordt blootgesteld, zodat jullie zo snel mogelijk een volledig beeld krijgen. Pas dan, en alleen dan, zullen jullie begrijpen wat er moet worden gedaan en hoe jullie het moeten doen. Jullie moeten de volledige feiten hebben voordat jullie actie ondernemen. Jullie zullen geschokt zijn om te zien wat jullie als waarheid hebben aanvaard, wat totale leugens blijken te zijn. Ze zette zichzelf neer als "de geleerden" die hun waarheid met jou deelden, terwijl het tegenovergestelde de waarheid was. Geen enkele religie heeft jullie ooit de waarheid verteld. Ze willen jullie allemaal bedriegen, slaven van jullie maken en helaas zijn velen van jullie nog steeds onder hun controle. Er is moed voor nodig om toe te geven dat je ongelijk had.

Jullie willen je leven leven volgens God, de God van liefde, niet van hellevuur en verdoemenis, zoals velen van jullie werd verteld. Wanneer mensen van die overtuiging terugkeren naar het hiernamaals, kost het hen tijd om de waarheid onder ogen te zien. Ze schamen zich omdat ze de Controle over het Verstand als waarheid hebben aanvaard. Het boeddhisme is verreweg de enige religie die het goed heeft. Bevrijd jezelf zodat je de volledige waarheid kunt verkennen van wie je bent en waarom je op dit moment op aarde bent.

Op deze dag van je leven / 16 juli 2018 / Neal Donald Walsch16  juli 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat wat een mens kan zijn, hij moet zijn. 
Deze behoefte noemen we zelfactualisatie.

Abraham Maslow zei dat, en hij had gelijk.
 Binnenin elk levend wezen is een innerlijke drang, een goddelijke impuls,
 tot volledig en wonderbaarlijk zelfexpressie. 
Dat wil zeggen, te zijn wat het is, helemaal.

Wat heb je altijd al gewenst te zijn of te doen?
Maak dit de Tijd van Jouw Begin en het Moment van Jouw Manifestatie.

Wacht niet nog een dag!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlAartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 15 Juli 2018 / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
15  Juli 2018 / via Shelley Young


Hoe meer je jezelf leert kennen, jezelf liefhebt en jezelf accepteert, hoe meer je zult kunnen onderscheiden wat jouw waarheid is. Dit betekent dat als iemand iets negatiefs tegen je zegt, je kalm en evenwichtig kunt blijven en heel snel kunt weten of er enige geldigheid is voor wat er gezegd is en het gebruiken als een kans om te verbeteren, of dat het gewoon een projectie was op jou die helemaal niet overeenkomt met wie je bent.

Als je vindt dat negatieve opmerkingen je parten blijven spelen en moeilijk zijn om ze langs je neer te leggen, is dat geen indicator dat je slecht of te gevoelig bent, het laat je gewoon weten dat je veiliger moet omgaan met je eigen aangeboren waardigheid en waarheid. Van daaruit is het veel gemakkelijker voor je om te weten wat jij waardevol vindt en wat je moet achter je moet laten.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Dagtekst van Maandag 16 Juli 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 16 Juli 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

onze Verplichtingen tegenover de aarde - we hebben er pas echt aan voldaan door eerst overeen te komen met de Hemel"We hebben allemaal verplichtingen tegenover onze familie, onze vrienden en de maatschappij en het is volstrekt noodzakelijk dat we ons daar zo nauwgezet mogelijk van kwijten. Maar in feite houden onze plichten niet op bij de aarde, we hebben ook verplichtingen tegenover de goddelijke wereld en er bestaat geen rechtvaardiging voor degene die weigert om deze te erkennen. Ondanks zijn moraliteit en eerbaarheid, snijdt de mens die de Hemel verwaarloost zijn leven af van alles wat hem inspiratie en het ware licht kan geven. 

Er bestaat immers een hogere moraal dan die van de aarde, en deze moraal leert dat het niet volstaat om in overeenstemming met de wetten van een land en van een maatschappij te leven, want wat stellen dat land en die maatschappij voor vergeleken bij de goddelijke wereld? We moeten dus voortdurend proberen overeen te stemmen met de goddelijke wereld door deze te dienen. Dan zullen we merken dat we innerlijk over de middelen beschikken om ons nog beter van onze plichten tegenover de aarde te kwijten."

Omraam Mikhael Aivanhov


Hoop houden is een kwestie van doorzetten. / 13 Juli 2018 / Luc van Ewijk

Hoop houden is een kwestie van doorzetten.
13 Juli 2018 / Luc van Ewijk

Hoe hoop houden. In een wereld waarin er nauwelijks hoop is. We lijken hoop te zijn verloren. Omdat we aan ideeën vast houden die niet meer werken. 

Volg jezelf eens. En stop met het volgen van andere mensen. Want daar wordt je veel gelukkiger van. 

Maak je leven positief. Bekijk het altijd van de zonnige kant. Ook al heb je soms een flinke tegenslag. 

Stop met het oordelen over andere. En met het roddelen over andere. Want daarmee trek je andere mensen naar beneden. Maar ook jezelf. Een soort bad van karma. 

Ga alleen met mensen om die goed voor je zijn. En draag je passie's uit. Ook al lijkt niemand erin te geloven. 

Er is altijd een persoon die erin geloofd en dat ben jij. Je dromen waar maken laten je vliegen. En zorgen ervoor dat je gelukkig wordt. 

Verder hou je afstand. Je hoeft niet overal een voet in te zetten. Zeker in deze tijd wil je lang niet met iedereen om gaan.

Het is vooral dat de toekomst niet zichtbaar is. Maar dat bekend niet dat we daar geen invloed op hebben. Dat kan zo leuk worden als we die maken. Een Schrijven van de Schepper / 15 Juli 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
15 Juli 2018 / door Jennifer Farley,

Herinrichting
  

Het is tijd om jullie nieuwe 'opgravingen' te verkennen.
Jullie ruimte, heeft zich zonder jullie bewuste besef,
in snel tempo uitgebreid en jullie hebben maar een moment om rond te kijken.
Vandaag wordt je uitgenodigd om een rondleiding te nemen
over jouw nieuwe vernieuwingen!
Zie wat binnenin en buiten is, wat er is veranderd,
wat hetzelfde is gebleven.
 Je merkt misschien dat 'een deel van het meubilair is verplaatst',
 de kleuren zijn veranderd en extra kunst is toegevoegd.
 (Lach)
 Het Universum heeft deze herinrichting gecreëerd
 en het is speciaal voor jou ontworpen ... geniet ervan!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 6375: We gaan samen geweldige muziek maken / 10 juli 2018

Brief uit de Hemel
WE GAAN SAMEN GEWELDIGE MUZIEK MAKEN
10 juli 2018


God zei:

Geliefden, het doet er niet toe hoeveel en hoe diep van binnen jullie rijkdom verlangen, jullie kunnen niet helemaal geloven dat het de bedoeling is dat jullie meer dan dit ontvangen. Jullie zullen niet worden ontzegd. Hier is hoe het is: Weelde kan een kaars aansteken voor de muziek die jullie en Ik samen gaan maken. Ga zitten. Bereid jullie voor. Kom mee!

Jullie leven staat op het punt om ondersteboven te keren. Beginnen jullie schitterendheid op weg naar jullie aan te voelen?  Weet dit. Voel dit.

Jullie gaan op de roltrap van het leven omhoog tot de uitbarsting van de wonderen van het aanstaande leven op weg naar jullie. Jullie zijn er gereed voor om bij te geraken met lang wachtende wonderen die er gereed voor zijn in volle bloei te voorschijn te komen.

zondag 15 juli 2018

Live Kryon Channeling 192: Nepnieuws. / 25 maart 2018 /Lee Carroll / Geplaatst: 15 juli 2018

Live Kryon Channeling 192:
Nepnieuws.
Deze live channeling werd gehouden in Sacramento, Californië
25 maart 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 15 juli 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Sacramento, Californië.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De opwaardering vindt plaats op deze planeet en verandert paradigma’s die jullie niet verwachten. Alle aspecten van jullie cultuur zullen uiteindelijk beïnvloed worden. De vragen die sommigen van jullie hebben gesteld zijn: “Wat kan ik nu doen? Wat geeft de beste resultaten?” Het antwoord is wat wij jullie allemaal hebben verteld: Verwacht verandering. Verwacht welwillende verandering en ontwikkel de intuïtie om daarmee te werken.

Laten wij het eens hebben over een oud paradigma dat heerst en dat moet veranderen, en zal veranderen. Ik noem het – zijn jullie er klaar voor – Nepnieuws. (gelach in het publiek) Deze is een beetje anders en heeft vele niveaus. Laten wij het hebben over een in 3D en laten wij dan verder gaan en dan over het esoterische nepnieuws gaan praten.

Meer lezen >>>


Saul: Jezelf veroordelen, verwijten maken en je schuldig voelen, sluiten je af van de Liefde die je ware aard is. / door John Smallman / 13 juli 2018


Saul:
Jezelf veroordelen, verwijten maken en je schuldig voelen, sluiten je af van de Liefde die je ware aard is.
door John Smallman / 13 juli 2018

Alle schijnbaar voortdurende chaos in de wereld heeft beslist een doel en die is om de mensheid aan te moedigen en aan te sporen om enthousiast verder te gaan op het pad naar ontwaken. In deze context betekent voortgaan het erkennen en zich volledig bewust worden dat al dit "gedoe" je niet langer dient en om het dan bewust te willen loslaten. De erkenning is gemakkelijk, maar het loslaten kan erg veeleisend zijn, vooral wanneer mensen proberen te ontkennen en te verwerpen wat op deze manier in hun bewustzijn komt, omdat het wordt gezien als onaanvaardbaar, onwerkelijk en schandalig pijnlijk. Niemand vindt het leuk om zich bewust te worden van eigen tekortkomingen of van onvriendelijkheid zijn in hun relaties en toch is er niemand, die vrij is van woorden of daden die zijn aangestuurd door deze houdingen of gedragingen.

Dit ”gedoe” is echter in waarheid onwerkelijk! Ja, je hebt herinneringen en je beseft het. Echter het maakt deel uit van het onwerkelijke spel waar je al eeuwen mee bezig bent en je hoeft het alleen maar los te laten. Het heeft geen enkele zin om in te gaan op zelfbeschuldiging, negatieve zelfoordelen en je schuldig te achten voor de woorden of daden in het verleden die liefdeloos waren. In plaats daarvan, vergeef jezelf en accepteer dat op dat moment, op het moment dat jij je met deze woorden of daden ophield, jij deed wat je dacht dat het beste was - zelfs als je bijna meteen daarna besefte dat dit niet zo was. Negatief zelfoordeel, verwijten en schuldbesef sluiten je af van de Liefde, die je ware aard is, waardoor je het spel blijft spelen, waarin het lijkt alsof je gescheiden bent van de Bron en je energie wordt weggesluisd en je uitgeput raakt.