dinsdag 18 december 2018

Aartsengel Gabriël: Zonnewende, Je leidende licht oproepen / 17 december 2018 / via Shanta Gabriel


 Aartsengel Gabriël:
Zonnewende, Je leidende licht oproepen
17 december 2018 / via Shanta Gabriel

Geliefden,


Het verwelkomen van het licht in de wereld voor de zonnewende is bijzonder belangrijk, maar Goddelijk Licht op elk moment naar u toe roepen is een Eerste Richtlijn voor een krachtig leven.

Wanneer je deze eenvoudige taak uitvoert, krijgt je leven nieuwe proporties van genade en gemak. Het maakt niet uit in welk halfrond je leeft, het verwelkomen van Licht in de wereld verbetert alle leven.

Licht draagt alle attributen van God. Goddelijk Licht houdt de Intelligentie en Goddelijke Liefde van de Bron van Al Wat Is. Dat betekent dat, wanneer je Goddelijk Licht in je hart roept en dit Licht richt waar het het meest nodig is, de kwaliteit van de Goddelijke Intelligentie in het Licht zal weten wat te doen voor het Hoogste Goed van alles. Je kunt erop vertrouwen dat het zenden van Licht naar onrustige plaatsen in de wereld de frequenties zal veranderen en dat Creatieve Oplossingen zullen worden onthuld waar er eerder nog geen waren.

Wanneer Licht elke cel in je lichaam vult, voel je je gezonder met een overvloed aan vitaliteit en kracht. Wanneer Licht je emotionele lichaam vult, voel je je meer verlicht en geïnspireerd met inzichten die je een krachtige manier geven om je leven te zien. In je mentale lichaam vult Goddelijk Licht je geest met expansie en een helderheid die je in staat stelt om een grotere verbinding met de gaven van je Ziel voort te brengen. Wanneer je Goddelijk Licht in je werk en je relaties roept, wordt nieuwe leiding en krachtige Liefde geopenbaard. Daarom wordt het jouw Leidend Licht genoemd.

De Raad Antwoorden Deel XXIII – Een Grote Sprong – 17 december 2018 / Ron Head

De Raad
Antwoorden Deel XXIII
  Een Grote Sprong
17 december 2018 / Ron Head

“Bedankt … broeders en zusters van de Raad. Ik zie een heleboel verandering in de wereld en het verwarmt mijn hart. Ik voel zaken steeds sneller verschuiven. Het voelt alsof er een grote sprong op het punt staat om te gebeuren, vooral het nieuwe jaar in. Kan de Raad dit alstublieft toelichten ... met grote liefde.”

Jullie intuïtie is juist. Gedurende het komende jaar zullen er grote veranderingen plaatsvinden. En we kunnen dit zeggen omdat om grote veranderingen gevraagd, gepland en geaccepteerd zijn.

Zoals we reeds vele malen beweerd hebben, is de wereld die jullie zien het resultaat van het energetische bouwwerk dat jullie in werking hebben gezet en dat toegestaan hebben om door jullie gezien te worden. Daar is een enorm grote werkelijkheid die jullie omringt waarvan maar zeer weinigen van jullie zelfs maar een flauw vermoeden hebben. Maar wat jullie afgesproken hebben als werkelijkheid, zien de meesten van jullie gemakkelijke genoeg, ofschoon jullie het niet eens zouden kunnen zijn over de interpretatie ervan.

Maar, terugkomend op de ophanden zijnde veranderingen, er zijn nieuwe frequenties geweest en grote toenames in kracht van oudere frequenties die zich hebben samengevoegd om de innerlijke veranderingen aan jullie bewustzijnsvelden te versnellen. Dit op z’n beurt zal gezien beginnen te worden als een heilzame verandering van alles wat jullie zien.

Live Kryon Channeling 195: Wijsheid. McCaysville, Georgia / 7 juli 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 18 december 2018

Live Kryon Channeling 195:
Wijsheid.
McCaysville, Georgia
7 juli 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 18 december 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in McCaysville, Georgia.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het zou jullie verbazen als jullie de tijd zouden kennen die jullie ziel al in een of andere vorm heeft doorgebracht op de planeet. Dit zijn dingen die compleet verborgen zijn achter een sluier van gepastheid. Wat ik hiermee bedoel is dat het jullie niet werkelijk dient om constant onderbroken te worden door energieën uit het verleden. Dus – esoterisch gezien voor jullie – is er altijd het gevoel dat dit jullie enige leven is. Jullie moeten weten dat er geen echt bewijs is dat er meer dan dit is.

Er is niemand die terug kan komen en jullie op de schouder tikt en zegt: “Kijk eens, ik ben het. Ik ben nog steeds hier!” Dus lieve mensen, alles waarover ik spreek en dat ik als Kryon ben en als waarheid breng is iets dat jullie vertrouwen door er geloof aan te hechten en door het gebruik van jullie spirituele logica en intuïtie.

Meer lezen >>>


Wereld-Vrede-Meditatie op 21-12-2018 om 19.00 uur Greenwichtime.

Wereld-Vrede-Meditatie
op 21-12-2018 om 19.00 uur Greenwichtime.

Een intuïtieve Vredesmeditatie voor hen die zich geroepen voelen
om zich te verbinden.

Onze mooie Aarde heeft behoefte aan een positieve impuls. De onwaarheid bij mensen zal waarheid worden.

Ga met je gedachten naar een mens, dier of gebeurtenis waarbij jij je heel goed voelde en waarbij  jouw hart zich opende. Neem dit gevoel mee in je meditatie van plm. 10 minuten en straal dit gevoel uit naar jezelf, je woning, straat, stad, land en de gehele Aarde.

Deel deze oproep alstublieft met zoveel mogelijk mensen.

Samen zijn wij de verandering.

H.U.

Dagtekst van Dinsdag 18 December 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 18 December 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Bidden - een methode: zich verbinden met alle wezens in de wereld die bidden

"Wanneer je aan het bidden bent, heb je soms het gevoel dat het geen nut heeft en je blijft achter met een gewaarwording van leegte. Ik zal je een heel eenvoudige, maar zeer doeltreffende methode geven. Als je gaat bidden, begin met je een beeld voor de geest te halen van een groot aantal wezens verspreid over de hele wereld, die waar ze zich ook bevinden, bezig zijn zich te concentreren op de Schepper en zich met Hem te verbinden door hun gedachten, door hun liefde. Stel je dan voor dat je die wezens vervoegt om samen met hen te bidden... Omdat je de Hemel aanroept samen met duizenden anderen, vol vuur, zal je stem niet meer alleen klinken in de woestijn van het leven. Je zal voelen dat je gebed gehoord wordt, dankzij die grote menigte wezens die gehoord willen worden, en het zal ook jou ten goede komen.

Het is omdat je alleen bidt dat je het gevoel hebt dat je gebed zijn doel niet bereikt. Het geheim is dus om zich te verbinden met allen die bidden, want op elk moment, ergens in de wereld, zijn er wezens in gebe
d."

Omraam Mikhael Aivanhov
Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap /17 December 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
17 December 2018 / via Shelley Young


We hebben uitvoerig gesproken over het feit dat jullie de eerste fase van jullie incarnatie aan het voltooien zijn en naar voren stappen in een geheel nieuwe fase. Jullie stoppen dingen toe alsof jullie aan het einde van een leven een levensbeschouwing zouden willen doen. Voor velen van jullie zal wat je hebt meegemaakt en gewerkt hebt aan genezing en loslaten voelen als heel ver verwijderd, net als een vorig leven.

Oude patronen die jullie eerder zouden hebben getriggerd, hebben niet langer lading. Manieren die jullie vroeger gebruikte om je kracht weg te geven, zijn geen optie meer. Delen van jullie leven waar je moeite mee had om voor jezelf op te komen zijn geen uitdagingen meer, omdat jullie van die tijdlijn zijn gestapt.

Sommigen van jullie zijn al in je nieuwe fase, sommigen van jullie bevinden zich in de overgang tussen de twee en anderen zijn nog niet helemaal klaar met het omhullen van het oude. Hoe weet je waar je bent?

Op deze dag van je leven / 17 december 2018 / Neale Donald Walsch

17 december 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat het moment is aangebroken voor jou om jouw ziel te koesteren.

Wanneer was de laatste keer dat je naakt zwom?
Of zong onder de douche? Of bellen blies?
Of een puppy vastgehouden hebt? Of een baby gekust?
Of de hele zondagmiddag de liefde hebt bedreven?

Of heel zachtjes gebeden hebt, niet uit nood, maar uit liefde?
Is het een tijdje geleden?
Haast je dan. Doe het.
Haast je.
Dit is het leven dat voorbijgaat ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 17 december 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
17 december 2018 / door Jennifer Farley,

De Weg Die Voor Je Ligt.....


Als dingen beginnen te hellen, onthoud dit dan;
de veldslagen en oorlogen die binnenin je worden gevochten,
zijn precies de dingen waar Het Universum je op heeft gewezen voor verandering.
 (Glimlach)
Neem even de tijd om te zien waar ze begonnen en vraag dan om hulp bij het loslaten. Tijdens het voorwaarts gaan is het erg belangrijk voor je om zo helder mogelijk te zijn. Door dit schijnbaar kleine beetje zelfzorg mogelijk te maken,
wordt de weg veel soepeler en gemakkelijker te navigeren.
Blijf zo geaard als mogelijk, concentreer je op de betreffende taak
en weet dat je liefdevol wordt gesteund door Het Universum!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


maandag 17 december 2018

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 9 “Het Nieuwe Begin ” / geplaatst: 17 december 2018Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 9 “Het Nieuwe Begin ”
geplaatst: 17 december 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Stammenoorlogen

Betreffende de stammenoorlogen van de planeet: In plaats van haat te onderwijzen komen er generaties die begrip en tolerantie hebben totdat er een tijd komt waarin vijanden geen vijanden meer zijn. Dit is eerder op de planeet gebeurd. Jullie hebben het zelfs in jullie afgelopen oorlogen gezien. Voormalige vijanden hoeven geen vijanden te blijven. Het kan een generatie duren – er zijn veel kinderen voor nodig om de planeet te veranderen en dat is de waarheid.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaalCobra: Gele Vesten en de Vortex van Parijs, 16 december 2018 / 16 december 2018

Cobra: 
Gele Vesten en de Vortex van Parijs, 16 december 2018

16 december 2018

Op 10 november 1793 vond een activatie plaats van de Godin van Rede en Vrijheid in de Notre Dame kerk in Parijs:Deze kerk was in Romeinse tijden de locatie van de Tempel van Isis:

Waar de geïnitieerden in de Godinnenmysteries elkaar nu nog steeds ontmoeten:

Precies 225 jaar na de activatie van de Godin van Rede kwamen zekere Godinnenpriesteressen van de Resistance Movement naar de oppervlakte in Parijs en deden een speciale planetaire kundalini activatie.

De activatie vond plaats van 8 tot 11 november 2018, tijdens de bijeenkomst van de wereldleiders in Parijs. Het tweede souterrain BESTAAT, ook al ontkende de serveerster het.

Gegiechel Zonder Grenzen / Channeling door Brenda Hofman / 10 december 2018


 Gegiechel Zonder Grenzen
Channeling door Brenda Hofman, 10 december 2018

Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 8 december 2018. http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

Toen jullie de aarde binnenkwamen, pasten jullie je aan tot een compact fysiek lichaam en ontkenden het meeste, zo niet alles van jullie eerder ervaren dimensies.
Jullie zijn nu hetzelfde aan het doen, maar dan omgekeerd.
Jullie voelen je dus waarschijnlijk chaotisch tijdens het vrije dagen seizoen terwijl jullie tussen 3D en 5D springen en jullie je aanpassen aan nieuwe 5D-ervaringen.

(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)

Geliefden,
Jullie blijven meer taakgericht dan kindgericht. Maar jullie meest directe actiepad is een kinderlijk geloof, onschuld en spel. De meesten van jullie duwen naar de zijlijn terwijl jullie de een na de andere ‘moeten taak’ voltooien.

Waarom elk huis een Himalaya Zout Lamp moet hebben / door Michelle Simmons / 30 November 2018

Waarom elk huis een Himalaya Zout Lamp moet hebben.
door Michelle Simmons / 30 November 2018

Himalaya zoutlampen zijn gemaakt van roze zoutkristallen, die gewonnen worden aan de rand van het Himalaya gebergte. Hun kleur varieert van lichtroze tot roze met een oranje kleur, afhankelijk van de mineraalconcentratie. Deze lampen hebben onlangs de aandacht van veel mensen gekregen, niet alleen vanwege hun aantrekkelijke kleur, maar ook  vanwege hun gezondheidsvoordelen. 

Hier zijn er een paar:

Himalaya zoutlampen zuiveren de lucht:  
Zout is hygroscopisch, wat betekent dat het watermoleculen aantrekt. Deze watermoleculen drijven rond in elk gebied van je huis en kunnen andere dingen eraan vasthechten, zoals stof, pollen, schimmels of bacteriën. Himalaya zoutlampen werken door de watermoleculen in de kamer aan te trekken en ze weg te doen en de verontreinigende stoffen eraan vast te maken, waardoor de luchtkwaliteit in de kamer verbetert. 


Himalaya zoutlampen versterken je humeur en verhogen je energie:

Himalaya zoutlampen geven ook negatieve ionen af ​​in de omgeving en neutraliseren ongezonde positieve ionen. Dit gebeurt wanneer de warmte van de lamp de watermoleculen verdampt. Als je meer negatieve ionen in de lucht hebt en minder positieve ionen, kan dit je humeur helpen verbeteren en je meer energie geven. Wanneer negatieve ionen de bloedbaan bereiken, produceren ze biochemische reacties die serotonine verhogen, een chemische stof die helpt bij het verlichten van depressie, het verminderen van stress en het stimuleren van energie overdag. Een studie uitgevoerd door onderzoekers van  Columbia University  onthulde ook dat  negatieve ionen helpen bij de behandeling van seizoensgebonden depressie. Het onderzoek toonde aan dat mensen die lijden aan seizoensgebonden affectieve stoornissen (SAD) zich beter voelden en minder ernstige symptomen hadden na blootstelling aan negatieve ionen.
Het begon met een ‘Zigzagwolk’ / Gepubliceerd 15 december 2018 | Door Ans Hoornweg

Het begon met een ‘Zigzagwolk’
Gepubliceerd 15 december 2018 | Door Ans Hoornweg

Toen ik vorige week vrijdag (7 december) ‘s avonds om 8 uur m’n hondje uitliet zag ik een kleine, perfect gevormde zigzagwolk aan de verder wolkeloze hemel. En het bijzondere was dat – ondanks dat het heel hard waaide – dat zigzagwolkje minutenlang intact bleef terwijl het langzaam langs de donkere hemel bewoog. Het was een prachtig tafereel om te zien, en het voelde voor mij als ‘een teken aan de Hemel’.

Diezelfde nacht zag ik tijdens een uittreding een Medicijnman in vol ornaat voor me verschijnen. Hij wenkte mij, en in een split second – het gebeurde echt razendsnel – stond ik naast die Medicijnman, waarna er voor ons – nóg sneller en vanuit het niets – bergen uit de bodem omhoog leken te reizen.

In die bergen waren diverse ingangen van geheime tunnels die allemaal naar een soort onderwereld binnenin de Aarde leidden (enkele daarvan zijn al ontdekt door de mensen). Samen met de Medicijnman ging ik door zo’n tunnel, en even later bevonden wij ons in een ondergrondse grote, open ruimte. De Medicijnman vertelde me dat ‘het einde der tijden’ nabij was, maar dat de mensen veilig zullen zijn in dit soort ondergrondse schuilplaatsen.


De 9 Dimensionale Arcturiaanse Raad ∞ Dromen uit Vorige Levens ∞ via Daniel Scranton / 16 December 2018

De 9 Dimensionale Arcturiaanse Raad
∞ Dromen uit Vorige Levens 
via Daniel Scranton / 16 December 2018


"Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om ons met jullie allemaal te verbinden.

We zijn verheugd jullie de volgende transmissie te kunnen geven omdat we weten hoe blij jullie allemaal zijn om de positieve bekrachtigingen te ontvangen die van ons komen. We hebben een aanzienlijke toename opgemerkt in het aantal individuen op planeet Aarde die toegang hebben tot herinneringen uit het vorige leven waarnaar we in een recente Boodschappen refereerden.

Het is zo belangrijk voor jullie allemaal om deze kleine stapjes voorwaarts die jullie nemen te vieren, want als jullie je aandacht nu vestigen op bepaalde aspecten van het leven op Aarde, zou je ontmoedigd, bang of zelfs boos kunnen worden. Dit is dus heel goed nieuws.


Doordenkertje / Door Be-Loved

Doordenkertje
Door Be-LovedBy Be-loved & Anouk 


Delen mag