zaterdag 23 februari 2019

Een Verrassend Nieuw Idee over de Dood. Een boodschap van Neale Donald Walsch / 8 februari 2019 / Geplaatst 23 februari 201


Een Verrassend Nieuw Idee over de Dood.
Een boodschap van Neale Donald Walsch
8 februari 2019 / Geplaatst 23 februari 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Mijn lieve vrienden... 

Ik ben de laatste dagen bezig geweest met het onderwerp dood – of wat ik onze voortzetting-dag noem.

Deze informatie is al behandeld in het boek THUIS BIJ GOD IN EEN LEVEN DAT NOOIT EINDIGT. Ik moedig jullie aan om zo gauw jullie kunnen dit boek te lezen. God spreekt daarin direct over het achter laten van geliefden. Ik kan jullie hier in het kort vertellen wat God mij vertelde in de laatste onthulling over wat er gebeurt als wij “dood” gaan.

Wij laten niemand “achter” als wij overlijden!

Het goede en ongelooflijke nieuws is dat wij geliefden niet achter laten. Er is voor de ziel die is overleden dus geen emotionele pijn hierbij betrokken. Als wij overlijden ontmoeten wij onze “nog steeds levende” geliefden aan de andere zijde – waar het grootste deel van hen bestaat op de plaats van Geen Tijd/Geen Ruimte.

Een waarheid die de religies ons niet leren is deze: Wij bestaan TEGELIJK aan beide zijden van de sluier die het gebied van het fysieke scheidt van het gebied van het spirituele. Wij DELEN onszelf om het gebied van het fysieke te ervaren en wij VERLATEN het spirituele gebied niet.

Boodschap van Vader/Moeder God –“Over Vreugde en een glimlach” – 18 februari 2019 – via Eillie Deus'

Boodschap van Vader/Moeder God
 –“Over Vreugde en een glimlach” –
18 februari 2019 – via Eillie Deus'

Lieve Kind,

Groot is de drang naar bezit. Maar dan het bezit van niet-materiële kwaliteiten, zoals liefde, mededogen, vergeving, dankbaarheid. Kwaliteiten ook als vreugde.  Vreugde is een aspect van Liefde dat enorm krachtig, beschermend, creërend en helend is.  En aan Vreugde is een groot tekort op Aarde.  Geef daarom jezelf een training.  Train jezelf om klaar te staan voor Vreugde.  Hoe doe je dat?  Misschien door niet de 'zeurpiet' uit te hangen?  Misschien door bij het openen van je ogen na een deugddoende nachtrust, dankbaar te zijn hiervoor – dit zal je blijgestemd maken, vreugde is geboren.

Zo komen we bij die andere liefdeskwaliteit, dankbaarheid.  In feite vormen dankbaarheid en vreugde een perfecte balans, een evenwicht.  Beide kwaliteiten brengen een glimlach in je wezen – àlle liefdeskwaliteiten brengen een glimlach in je wezen, de glimlach is een ijkmiddel.

Dagtekst van Zaterdag 23 Februari 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 23 Februari 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"De ware kracht van een mens bestaat er niet in zichzelf te harden, om geen leed meer te voelen bij beproevingen. Zijn ware kracht is het leed te kunnen aanvaarden, helder en onthecht, en vooral in vrede en in de eenheid van de geest.

Voor degene die grote beproevingen ondergaat, is het meest verschrikkelijke het gevoel door allen te zijn verlaten, en iedereen kan dat tenminste éénmaal in zijn leven meemaken. Maar hoe pijnlijk het ook is, dat gevoel van verlatenheid is noodzakelijk, het dwingt de mens om op het spirituele pad vooruit te gaan. Zolang hij comfortabel leeft, voldaan, omringd door vrienden, kan hij zich niet verheffen tot de waarheden van de ziel en van de geest. Om het essentiële te ontdekken, moet hij zich alleen voelen, beroofd van elke steun en zo ertoe verplicht worden.


In werkelijkheid wordt geen enkel wezen verlaten in de echte zin van het woord. Zelfs als we de vreselijkste beproevingen moeten doorstaan, zijn we omringd door lichtende entiteiten die ons toespreken en over ons waken. Eenzaamheid bestaat niet, het is slechts een voorbijgaande bewustzijnstoestand, en om zo snel mogelijk deze toestand te overwinnen, mogen we nooit twijfelen aan het Wezen dat alle werelden ondersteunt."

Omraam Mikhaël Aïvanhov


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 22 Februari 2019 / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
22 Februari 2019 / via Shelley Young


Wij nodigen je uit om je een tijd te herinneren waarin je, als je terugkijkt, ziet hoe elk afzonderlijk element samenkwam om je een perfect resultaat te geven. Het was misschien toen je je opeens aangetrokken voelde om een loterij lot te kopen en te winnen. Het kan zijn geweest op het exacte moment waarop je iemand mocht ontmoeten die uiteindelijk een diepgaande invloed op je leven heeft gehad. Of misschien was het een tijd dat je opgehouden werd, alleen om te ontdekken dat je op tijd zou zijn om betrokken te zijn bij een ongeluk.

Deze gebeurtenissen zijn niet zeldzaam, sterker nog, ze zijn precies hoe jouw leven zich
voortdurend ontvouwt, alleen sommige gebeurtenissen zijn herkenbaarder dan andere. Wij willen dat je weet dat dit precies is wat er nu in jouw leven gebeurt. Terwijl je dit leest, orkestreert het Universum jouw volgende geweldige uitlijning, jouw volgende belangrijke kruising, jouw volgende prachtige verrassing. Jouw taak is om gewoon de stroom te volgen en de timing te accepteren, welke altijd, altijd goddelijk perfect is voor je hoogste uitkomst.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


 Wij vragen om uw ondersteuning

Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

Alvast bedankt, Ine & Martien


Een Schrijven van de Schepper / 22 Februari 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
22 Februari 2019 / door Jennifer Farley,

Jouw Keuze


Het is tijd om volledig te begrijpen dat je mag kiezen!
Je overziet hoe je je voelt, wat je doet,
waar je naartoe gaat en hoe je daar komt.
Het fysieke, mentale, emotionele
en spirituele zijn altijd al door jou gedicteerd.
De huidige golf van energie die wordt afgeleverd op jullie Aarde,
signaleert veranderingen evenals een acceptatie
van verantwoordelijkheid voor jouw bestaan.
 In de drukte van het alledaagse,
kan dit feit uit de voorgrond van jouw geest glippen.
 Je wordt uitgenodigd om het terug te brengen naar jouw bewuste bewustzijn,
 en het te gebruiken om de broodnodige veranderingen binnenin te maken.
Het universum staat altijd naast je en begeleidt en ondersteunt elke stap!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

vrijdag 22 februari 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 22 februari 2019

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
 22 februari 2019

Overal vinden veranderingen plaats, iets wat al geruime tijd aan de gang is en als je het algehele patroon kunt zien, kun je terecht de conclusie trekken dat het resultaat een meer in balans zijnde Aarde zal zijn. De nadruk ligt meer op de mensen die in staat zijn hun eigen toekomst te bepalen. 

Eveneens is zichtbaar dat “klein fijn is” en dat de mensen uiteindelijk zullen opgaan in kleinere compacte zelfvoorzienende groepen. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar jullie kunnen al beginnen te zien hoe de grote conglomeraten in omvang afnemen. Met de komst van veranderingen in technologieën zal dit worden gezien als een natuurlijke en noodzakelijke ontwikkeling.

KRYON, 2019. GROTE VERANDERINGEN KOMEN NAAR ONZE WERELD.

Jullie bevinden je nu in de 4e dimensie en het jaar 2019 is een *katalytisch jaar dat een energie van gelukzaligheid en verandering in zich draagt, een verandering die dient plaats te vinden omdat de zaken veranderd zijn. Jullie hebben de vrijheid om een ​​hoger bewustzijn te vinden in een verjongende en betere vorm van wat er altijd is geweest, jullie zullen degenen zijn die voor iedereen op moeten gaan staan ​​en zeggen: "Het is goed om er anders naar te kijken" en “Ik ben rustig omdat we een verandering zullen meemaken die we al heel lang nodig hebben”. Het gaat veranderen: hoe we naar de geschiedenis kijken, de manier waarop we denken, het gaat onze manier van zaken doen veranderen, onze politiek, het gaat alles veranderen, en uiteindelijk gaan we op weg naar een planeet die nooit strijd, in strijd verwikkeld zal zijn, of waar nooit een ander Menselijk Wezen onbewust pijn wordt gedaan, vanwege een hogere bewustzijnsenergie - dat is waar jullie naartoe gaan.


Onthutsend ontdekking onthult maan ligt Binnen de atmosfeer van de Aarde / Tijdstip: 21 Feb, 2019 15:29

Onthutsend ontdekking onthult maan ligt Binnen de atmosfeer van de Aarde
Tijdstip: 21 Feb, 2019 15:29


De atmosfeer van de aarde is veel groter dan eerder werd gedacht, en reikt tot ver buiten de maan, heeft een team van wetenschappers onthuld. De verbazingwekkende ontdekking werd gedaan dankzij gegevens die al meer dan 20 jaar niet-geëxamineerd zijn.

We weten nu dat de atmosfeer rond onze planeet zich 630.000 km (391.464 mijl) verderop uitstrekt en 50 keer de diameter van de aarde is, dankzij de ontdekking en analyse van tientallen jaren oude gegevens door wetenschappers van het Russische Ruimteonderzoeksinstituut.

Het betekent dat de maan deel uitmaakt van onze atmosfeer en niet daarbuiten. Sterker nog, het bevindt zich precies in het midden van onze atmosfeer, op een gemiddelde afstand van 384.400 kilometer (238.855 mijl) van de aarde.

Benjamin Fulford Correctie: Cobra wordt NIET "Gezocht door Justitie" / 20 Februari 2019


Benjamin Fulford Correctie: Cobra wordt NIET "Gezocht door Justitie"
20 Februari 2019 / Benjamin Fulford

(Cobra)  Dit artikel is onder mijn aandacht gekomen:


Het bevat een valse verklaring dat ik gezocht wordt door justitie in mijn eigen land. Die verklaring is NIET waar en is eigenlijk lasterlijk.

Ik word NIET gezocht door justitie, noch in mijn land, noch ergens anders.

Voeg zo snel mogelijk een correctie toe aan dat artikel.

Overwinning van het licht,

Cobra


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Een maand voor de Lente-equinox / 21 februari 2019 / Fran Tielemans

Een maand voor de Lente-equinox
21 februari 2019 / Fran Tielemans

Een maand voor de Lente-equinox, en in de naweeën van een krachtige Volle Maan, kan je twee kanten op.

Het kan zijn dat je je overweldigd voelt door de uitdagingen op je weg, door emoties die getriggerd zijn door mensen of gebeurtenissen om je heen, of door het onaangename besef dat er werk aan de winkel is, wat betreft het opruimen van de taaiste denkpatronen die je telkens weer teruggooien in oude stukken. En dat je je daardoor ontmoedigd voelt, en geen zin meer hebt om extra inspanningen te leveren. Maar het kan ook anders.

Je kan beseffen dat je alleen maar dat op je pad krijgt wat je aan kan. Dat je alle liefde, wijsheid en kracht in je hebt om in en voor jezelf die harmonie, die relaties, die job, en dat leven te creëren die je voor jezelf verlangt, maar dat dit niét vanzelf gaat. Dat heeft tijd nodig, een positieve maar ook realistische (goed gegronde) mind-set, en veel bereidheid om te doen wat nodig is. Bekijk en tel je zegeningen, het zijn er vast veel meer dan je op dit moment ziet. En vergeet niet een enorme dankbaarheid en respect te voelen naar je lichaam, want dat werkt zo hard om jou als Ziel je weg te helpen maken hier in 3D. Geef het de aandacht die het verdient, en draag er goed zorg voor, want je weet: je lichaam spiegelt je denken en voelen.

Fran Tielemans
http://www.maitreya.be/

https://www.lichtwerkersnederland.nl/


Het Land van Ooit / Gepubliceerd 13 februari 2019 | Door Ans Hoornweg

Het Land van Ooit
Gepubliceerd 13 februari 2019 | Door Ans Hoornweg
 

Een groep mensen – die allemaal in hetzelfde dorp aan de zee woonden – stond opeens op een onbekend en nogal vreemd perron.

Ze keken elkaar verbaasd aan en vroegen zich af hoe ze daar zo plotseling waren beland?

Al gauw bemerkten ze dat niet al hun dorpsgenoten op dat perron aanwezig waren, dus gingen ze op zoek naar hun ontbrekende familieleden en dorpsgenoten.

Even later verscheen er, vanuit het niets, een bijzondere trein die voor hen stopte op dat perron.

Een conducteur stapte uit en vroeg of zij allemaal in die trein wilden stappen, waarna ze gezamenlijk op weg zouden gaan naar ‘Het Land van Ooit’.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 21 Februari 2019 / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
21 Februari 2019 / via Shelley Young


Dierbaren, de paden van dienstbaarheid op jullie planeet zijn net zo groot en gevarieerd als de behoeften van jullie planeet en haar bewoners zijn. Vergelijk jouw service alstublieft niet met die van anderen! De ene is niet beter dan de andere. Alle zijn even geldig en essentieel.

Dus als je je in een ruimte bevindt waar je voelt dat je je uit moet terugtrekken en je moet concentreren op je eigen groei, vergis je daar niet over, je doet niets verkeerd. Elke healing die plaatsvindt in een mens ondersteunt de planeet op talloze manieren. Maak je geen zorgen dat je niet genoeg doet omdat je groei jouw dienstbaarheid is.

Als je je op een bepaalde manier aangetrokken voelt om service te bieden, voel dan niet de noodzaak om anderen te pushen om jouw dienstbaarheid te weerspiegelen, want elk servicepad is uniek voor de incarnatie van elke persoon en is afhankelijk van zijn eigen vaardigheden en zielenmissie. Jullie komen allemaal op de planeet met specifieke interesses en passies om een reden.


Dagtekst van Vrijdag 22 Februari 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Vrijdag 22 Februari 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Als we zien en horen wat er in de wereld gebeurt, krijgen we het gevoel dat het ergste kan gebeuren: een atoomoorlog, epidemieën, hongersnood, natuurrampen, enz., die het verdwijnen van de mensheid zouden kunnen teweegbrengen. Maar gebeurtenissen zijn nooit absoluut vooraf bepaald: al naargelang het gedrag van de mensen kunnen ze een heel andere wending nemen.

Niets staat vooraf vast, er is geen onherroepelijk lot, noch voor een persoon, noch voor de hele mensheid. Bij de schepping van de mensen heeft God hen een vrije wil gegeven, zij bepalen zelf hun toekomst. Als ze in onwetendheid en in wanorde leven, veroorzaken ze chaotische stromingen, en uiteraard zullen de wetten van de natuur, die wetten van gerechtigheid zijn, hen dan naar hun ondergang voeren, dat is zeker. Maar als ze nadenken over de gevolgen van hun daden, als ze wijze beslissingen nemen, als ze om zich heen harmonieuze krachten ontwikkelen, als ze ophouden met het verstoren van de natuurlijke evenwichten, zullen veel ongelukken kunnen vermeden worden. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
http://www.prosveta.com/Op deze dag van je leven / 21 Februari 2019 / Neale Donald Walsch


21 Februari 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat perfectie niet van jou is vereist- alleen perfecte inspanning.

Het zelfs niet proberen, omdat je denkt dat je het niet kunt zou vreselijk bedroevend zijn.
Je zult versteld staan van wat je kunt doen als je er gewoon in stapt.

Het leven wacht op jou aan de andere kant van het Risico.
Wat kan je verliezen? Je gezicht? Je waardigheid?
Wie geeft er om wanneer grootsheid mogelijk is?
Wie geeft er om wanneer sprookjes ophanden zijn?

Liefs, je vriend ...
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper / 21 Februari 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
21 Februari 2019 / door Jennifer Farley,

Een oproep om in balans te komen ...Mijn liefste kind, het kan lijken alsof jouw wereld een vreselijke plek wordt om in te leven.
Waar je ook bent, is er een negatief verhaal ... dood,
geweld, haat,ziekte ... overal om je heen.
Je moet niet vergeten dat dit niet echt gebeurt. 

De communicatie op jullie Aarde heeft meer van die negatieve dingen naar voren gebracht; 
verhalen die je misschien nooit hebt gehoord,
bewegen met een alarmerende snelheid
en nemen meer angst op met elke persoon die zij aanraken.

Jouw 'opdracht' van vandaag is om om je heen te kijken
en te zien wat er echt aan de hand is.
Voor elk negatief iets dat je ziet / hoort,
zijn er elke dag een groot aantal prachtige dingen.

Dit is geen oproep om het negatieve te negeren,
 in plaats daarvan is het een oproep om in balans te komen! 
Het kan enige oefening kosten,
maar het Universum heeft oneindig vertrouwen in jou!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

donderdag 21 februari 2019

Jullie Creaties: Macro tot Micro / Channeling door Brenda Hofman, /18 februari 2019


Jullie Creaties: Macro tot Micro
Channeling door Brenda Hofman, 18 februari 2019

Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 15 februari 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

Ook al zijn jullie overgegaan naar verder dan 3D, jullie opvattingen over het maken van creaties zijn waarschijnlijk niet veranderd. Als jullie dromen hebben - zelfs dezelfde dromen als in 3D - zijn die dromen nodig om jullie nieuwe rol te vervullen. Jullie nemen niets van iemand weg wanneer jullie die dromen creëren, want anderen zijn evengoed in staat om hun dromen te creëren. Niet langer zijn jullie dromen verbonden met de maatschappelijke of Universele behoeften of acties.

(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)

Geliefden,

Jullie zouden wensen dat anderen jullie vertellen hoe jullie leven te leven.

Ah, zo'n verklaring maakt jullie boos omdat jullie schijnbaar niet geïnteresseerd zijn in iemand die jullie informeert wie jullie zouden moeten zijn.

Maar toch, in jullie droomcreaties, rennen jullie hierheen en accepteren jullie dit en dat advies. Dat doen jullie omdat jullie niet geloven dat scheppen net zo gemakkelijk is als plezier hebben. Dus is het dat jullie je wezen nog niet volledig hebben gevorderd.